Українські прізвища Українські прізвища передаються на письмі відповідно до вимови за загальними нормами українського правопису: Берез і вський, Білов е рхий, Ведм е дів, З а єць, Кривон і с, Микол а єнко, Олекс і ...і вн о Фонетичні правила правопису слов’янських прізвищ Найголовніші правила щодо правопису інших слов’янських прізвищ такі: 1. Російський звук е, польські іе , болгарський і ...

...єтнамських, бірманських, індонезійських і таїландських прізвищах та іменах усі складові частини пишуться з великої літери: Кім Ір Сен, Лім Хон Ін; Фам Ван Донг, Хо ...зад е , огл и , паш а Примітка 5. Імена та прізвища людей, які стали загальними назвами ...

Українські прізвища пишуться за тими самими нормами правопису, шо й слова, від яких їх утворено: Сивокінь (бо си­...

Чинний правопис Фонетика і письмо Наголос Вживання апострофа Транскрипція і транслітерація Лексика Антисуржик правильна мова Походження фразеологізмів Синоніми Морфологія і правопис Сполучник Прийменник Дієприслівник Синтаксис і пунктуація Абзац Складні синтаксичні конструкції Вставні слова і речення Ділова Мова Стиль ділових листів Відповіді на запит Заява Правопис основи слова Сполучники Складні іменники Чергування голосних Закінчення відмінюваних слів Дієслово. Дієприсл...

Власні імена, що перетворилися в назви предметів і явищ, тобто стали загальними іменами, пишуться за правилами правопису загальних назв іншомовного ...я н, Вай є ль, Шантій ї . Довгі голосні в прізвищах та іменах, запозичених із фінської ...

...щочастіше почав появлятися в чужих власних назвах. Спершу цю проблему розв'язано так, що писалося дві літери — "кг". Найдавніший випадок такого написання маємо з 1388 р....практиці подібне явище" — існування двох правописів однієї мови. З власного досвіду можу запевнити його, що такий стан існує в англійській мові, зокрема в Канаді, де кожен ...

...щочастіше почав появлятися в чужих власних назвах. Спершу цю проблему розв'язано так, що писалося дві літери — "кг". Найдавніший випадок такого написання маємо з 1388 р....практиці подібне явище" — існування двох правописів однієї мови. З власного досвіду можу запевнити його, що такий стан існує в англійській мові, зокрема в Канаді, де кожен ...

...е (є) маємо й у прізвищах та в географічних назвах: Петрі́в — Петро́ва, Петро́ву..., Яцків — Яцкова, Воронькі́́в — з Воронько́ва . . ., Ка́нів — з Ка́нева і т. ін. У власних назвах людей «по батькові» при ...

У прізвищах від власних імен на ська, зька, сько, зько перед закінченням ченко, чук... сь і зь змінюються так, як і ...кві́тка — кві́тці, бра́тця, отця́, пелю́стці, долітце́ і т. ін. Щодо правопису таких, як редьці — грудці, Гальці — ...

Укладається з власної ініціативи або ж за вказівкою керівника. 2 Доповідна записка складається з таких реквізитів: 1. Назва структурного підрозділу, звідки надійшов ...від орфографічних і пунктуаційних норм української мови. Практичні заняття з правопису української мови в межах курсу «...1 2 3 »