Презентація допомагає ознайомити учнів з правилом вживання апострофа після префіксів; формувати орфоепічні та орфографічні навички; розвивати мовлення; виховувати працелюбність, любов до природи.

...и нськ, Крут и нське, Пр а вдинськ (докладніше про правопис и див. нижче). б) Російське и передається через и 1) Після ж, ч, ш, ...іншими приголосними — сполученнями он, єн: Конт, Ченстох о ва. 8. Апостроф .