Родовий відмінок 1. У родовому відмінку однини іменники другої відміни залежно від їхнього значення мають закінчення а, я або ...

Родовий відмінок У родовому відмінку множини іменники другої відміни мають закінчення ів ( їв) , нульове закінчення та ей . 1.

В родовому відмінку однини іменники мають закінчення а ( я), у ( ю), и ( яти, ати, ени), і ( ї).

У родовому відмінку множини іменники мають закінчення ів ( їв), чистий пень (відсутність звукового закінчення), ей. ІВ ( ЇВ) 1.

...м ій йому, їй їй Родовий відмінок 1. Приклади до родов. відм.: до біл ого , си́н ього , безкра́ його сте́пу, мо́ря з бі́л ої , си́н ьої , ...

Родовий відмінок. У родовому відмінку множини іменники першої відміни мають нульове закінчення або закінчення ей, ів....походження з подвоєними приголосними в родовому відмінку множини це подвоєння зберігається: бонн (від б о нна булл (від б у лла ванн (від в а нна), ...

або Родовому Орудн. відмін. ими іми їми Місцев. відм. их іх їх Назовний відмінок 1. Приклади до назовн. відм....з числівниками два, три тощо Родовий відмінок 2. Приклади до род. відм.: до бі́л их , ти́х их , си́н іх , безкра́ їх степі́в, морі́в, хмар Шевче́нков их , ...

...значення: «іменник», «чоловічий рід», «орудний відмінок», «однина». Слово розумно має лише одне граматичне значення — «прислівник». Граматичне значення є обов'язко­вою ознакою слова....масті» і чотири граматичні значення: «іменник», «чо­ловічий рід», «родовий відмінок», «однина».

Знахідний відмінок У знахідному відмінку однини іменники другої відміни мають форму, однакову з формою родового або називного відмінка. 1.

У знахідному відмінку множини іменники вживаються або в формі = назовному множ., або = родовому множини: по ко́н і , за теля́т ...1 2 3 »