Коли правильно вживати слова "знаходитись" і "перебувати"? На перший погляд ці слова тотожні, проте вони описують різні позамовні ситуації.

Когда правильно употреблять слова "знаходитись" и "перебувати"? На первый взгляд эти слова тождественны, однако они описывают различные внеязыковые ситуации.

Яких типових помилок у звертаннях припускаються мовці? Правильно висловлене звертання свідчить про високий культурний рівень мовця, про його повагу до співрозмовника. В українській мові, на відміну від російської, є кличний відмінок. Тож вживати у формі звертання називний відмінок буде неправильно.

Каких типичных ошибок в обращениях допускают вещатели? Прави...

Усі ми часто чуємо слова "замісник" і "заступник", чи збігаються ці
іменники за своїм значенням? Варто пам'ятати, що "замісник" - людина,
яка з певних причин, тимчасово виконує чиїсь обов'язки. Часто слово
"замісник" вживають замість слова "заступник", що є неправильно,
оскільки "заступник" - це офіційна назва посади.
В...

Як тільки не називають українську грошову одиницю! І гривнА, і гривнЯ, і гривнІВ, і гривенЬ, а як правильно?


Как только не называют украинским денежную единицу! И "гривнА", и "гривнЯ", и "гривнІВ", и "гривенЬ", а как правильно?

Чи синонімічні слова "вираз" і "вислів"? У російській мові обидва слова відтворюються однією лексемою "выражение". У сучасній українській літературній мові ці слова розрізняються за значенням. Вираз - це вияв настрою, почуттів на обличчі. До слова "вислів" можна підібрати синоніми "фраза", "мовний зворот". Коли йдеться про думку, чи міркування, слід вживати слово "вислів".