Презентація допомагає ознайомити учнів із властивістю голосних у корені слова, чергуванням з о на і та е на і; формувати вміння учнів користуватися цією особливістю при зміні слів або доборі спільнокореневих; збагачувати словниковий запас; розвивати каліграфічні навички, вміння узагальнювати; виховувати почуття поваги до старших.

Чергування О – І, Е – І 1. У сучасній українській мові звуки о, е (у відкритих складах) часто чергуються з ...

...допомагає ознайомити учнів із властивістю голосних у корені слова, чергуванням з о на і та е на і; формувати вміння учнів користуватися цією особливістю при зміні ...

Це чергування відбувається в коренях низки дієслів, змінюючи їх значення. Дієслова з о звичайно позначають тривалу, нерозчленовану дію або одноразову, закінчену, дієслова ... Чергування О — А 1. Це чергування відбувається в коренях низки дієслів, змінюючи їх значення. Дієслова з о звичайно позначають тривалу, нерозчленовану ...

Закон чергування О — І, Е — І і приклади 1. Як уже зауважено, і з’являється з старого о або е тоді, коли ... Таке правильне чергування о — і, е — і, або правильне походження і з стар. о, е, між іншим, ми маємо в ось яких розрядах ...

А — О В деяких групах дієслів зберігається старе (праслов’янське) чергування голосних: 1. а (в формах наворотних) з о (в формах протяжних): ганя́ти — гони́ти, змага́ти, помага́ти, знемага́ти, вимага́ти і т. ін.

...ів ( їв) , зберігається той самий голосний (о, е, є, і, ї) , що й в основній назві: Дніпропетр о вськ дніпропетр о вський, Тамб о в — тамб ...

Під час змінювання і творення слів можуть відбуватися чергування голосних фонем. Найпоширенішим в українській мові є чергування о, є з і. Воно відбувається: а) у закритому складі: школа шкіл, гора — ...який приголосний або шиплячий, і о, якщо далі йде споконвічно твердий нешиплячий приголосний: вечеря — вечора (від вечір), женитися — жонатий, четвертий — чотири, чернетка — чорний, вершечок — вершок, лієчка — ...

Дехто чергування о з а ставить у залежність від місця наголосу. Насправді ж ці ...зміни від місця наголосу не залежать — наголошеним при цьому може бути будь який голосний (не обов'язково голосний а ...

...майбутнього дієслів доконаного виду) ці голосні втрачають, належать до другої дієвідміни: б а ч и ти б а ч у б а ч ать вар и ... Про чергування о, е з і в дієсловах віз, ніс та ін. За аналогією до форм віз, ніс, стер і г та ...

...тинський, С о чі — с о чинський, Чит а — чит и нський, Ш а хти — ш а хтинський. Суфікси ОВСЬК(ИЙ) [ ЬОВСЬК(ИЙ)], ЕВСЬК(ИЙ) [ ...ов ( ьов), ев ( єв), ів ( їв) , зберігається той самий голосний (о, е, є, і, ї) , що ...1 2 3 »