Українські прізвища пишуться за тими самими нормами правопису, шо й слова, від яких їх утворено: Сивокінь (бо си­вий кінь), Онищук (бо Онисько), Олійник (бо олія), Січкаренко (бо січка), Олексієнко (бо Олексій).


Нижче в таблиці подано буквені відмінкові суфікси та за­кінчення іменників IV відміни (лише тих, що приймають суфікс -ат-).

Нижче в таблиці подано буквені відмінкові закінчення іменників III відміни. Закінчення, шо трапляються як ви­нятки, взято в дужки.

Нижче в таблиці наведено буквені відмінкові закінчення іменників II відміни чоловічого роду. Через кому подаються різні закінчення в різних іменниках тієї самої групи, як, на­
приклад, у родовому відмінку однини: дуба, лісу —а, -у. Паралельні закінчення в тих самих іменниках подано через похилу риску, як, наприклад, у місцевому відмінку однини: на
коні, на коневі, на коню і / -еві / -ю.

Нижче в таблиці подано буквені відмінкові закінчення іменників І відміни. Якщо в різних іменниках тієї самої групи виступають різні закінчення, вони подаються через кому, як, наприклад, у кличному відмінку однини: доле, доню — -є, -ю. Закінчення, що трапляються як винятки, взято в дужки, як, наприклад, у родовому відмінку множини: суддів — (-ів). Знаком 0 показано нульове закінчення, як, наприклад, у родовому відмінку множини: весен, думок — 0.

...Відмінювання іменників, що мають тільки форму множини 1. У називному відмінку вживаються: а) Закінчення и в’ я зи, г у си, ...

Нижче в таблиці наведено буквені відмінкові закінчення іменників II відміни чоловічого роду.

Нижче в таблиці подано буквені відмінкові закінчення іменників І відміни. Якщо в різних іменниках тієї самої групи ...

Нижче в таблиці подано буквені відмінкові закінчення іменників III відміни. Закінчення, шо трапляються як ви­нятки, взято ...

Нижче в таблиці подано буквені відмінкові суфікси та за­кінчення іменників IV відміни (лише тих, що приймають ...

...п и саря , а також іменники, у яких при відмінюванні наголос переходить із суфікса на закінчення: букв а р — буквар я , вівч а р — вівчар я , ... Зразки відмінювання іменників Перша відміна Однина Тверда група М’яка група Н. ф а брик а робітн и ц я над і ...

Множинні іменники мають закінчення, типові для всіх відмін і груп інших іменників. За характером закінчень їх можна по­...

Узагальнити і систематизувати знання про іменник, відмінювання іменників.

Урок містить вправи для спостереження над мовним матеріалом, відмінювання іменників у множині, словниковий диктант

...відміни, а прізвища з закінченнями іменників II відміни відмінюються за зразками відмінювання відповідних іменників ІІ відміни: М а йборода — М а йбороди, М а йбороді, М ...1 2 3 4 5 »