Ненаголошений О

1. У складах із ненаголошеним о пишеться та сама літера (буква) о, що й під наголосом: боїться, бо боязко; голубка, бо голуб; дощу, бо дощ; робіть, бо робить; розумний, бо розум.

О пишеться й у таких словах, де сумнівний із правописного погляду звук наголосом не перевіряється: лопух, <...осійські власні назви передаємо якомога ближче до ро­сійського звучання, дотримуючись, проте, норм українського правопису, зокрема щодо вживання м'якого знака й апостро­фа: рос. Соловьев — Соловйов, рос. Прокофьев — Прокоф'єв, Рос. Алябьев — Аляб'єв, рос. Дьяконов — Дьяконов, рос. Васи­льєв — Васильєв, рос. Ананьин — Ананьїн, рос. Пятницкий — П'ятницький, рос. Невьянск — Нев'янськ, рос. Чалтьірь — Чал-fup, рос. Пермь — Перм, рос. Плоскошь — Плоскош, рос. Октябрьск — Октябрськ.

У складах з неясними о та у (що трапляється рідко) висту­пає та сама фонема, що й під наголосом — основним чи по­бічним: голубка, бо голуб; розумний, бо розум; козуля, бо кози; кожух, бо кожушина; зозуля, бо зозулястий; лопух, бо лопухи; ку­півля, бо куплений; буркун, бо буркуни.

Голосні а та о вимовляються завжди чітко, не змішуючись: коротко, колосок, монтаж, часточка. Лише в кількох словах після г, к, х перед складом з а на місці давнього о вимовляєть­ся і пишеться а: гарячий, гарячка, гаразд, качан, калач, кажан, хазяїн, халява; а також: багатий, багато, багатир (багач). Але вимовляється і пишеться о: борсук, комиш, комірка, кропива, крохмаль, монастир, отаман, поганий, погон, пором, слов 'яни, солдат; а також: богатир (силач), козак.

В українській мові 6 голосних фонем: а, о, у, є, и, і. Кожній голосній фонемі притаманні чотири розрізнювальні (диферендійні) ознаки: чис­тий тон, ряд, піднесення, ...

...ж, ч, ш перед йотованими голосними: мар’я́ж, суб’є́кт, об’є́кт, Барб’є́, Жюр’є́н де ля Ґрав’є́р, К’ю, Руж’є́, Клов’є́, ...словах ставимо ь перед йотованими голосними в таких випадках, як: бул ьйо́ н, міл ьйо́ н, компан ьйо́ н, павіл ьйо́ н, медал ьйо́ н, міл ...

Синонiмі до слова ГОЛОСНИЙ : ГУЧНИЙ, р. грімкий, с. громовий; (голос) ок. ляский, ляскучий; (базар) гомінливий, гомінкий, шумливий; (дзвоник) голосистий; (факт) ...

...для того, щоб уникнути збігу голосних: а) Між голосними: У нього в очах засвітилась відрада (Панас Мирний); Була в Одесі; Прочитала в оголошенні .

...eu ) в позиції між двома голосними (в іноземній мові) в загальних назвах звичайно не передаються окремим знаком: б у єр, конв е єр, ло я льний, ... 2) Після приголосного перед голосним, є та звуком й артері а льний, гені а льний, ді а лектика, індустріаліз а ція, матері а л, соці ...

На початку слова й після голосного: ї жа, їж а к, їзд е ць, ї здити, їх, ї хати; до ї хати, при ї хати, кра ... Також в іншомовних словах після голосного: арха ї чний, геро ї зм, геро ї чний, его ї зм, егоїст и чний, еліпс о їд, на ї ...

Під наголосом голосні звуки в українській мові звичайно вимовляються чисто, виразно, тому не важко й вияснити, о чи у треба в слові, кли ...на початку складу (себто після голосної), коли треба означити звукосполучення йі: ї́ду (але іду́), їде́ць, їдки́й, ї́жа, їжа́к, Ї́вга, їзда́, ї́здити, її́, їй, ї́сти, ї́хати, їх, ...

перед голосн. та й , при чім чуже ia передаємо через ія іе — через іє iu — через ію (у загальних іменниках), але іо ... Але іноді і перед голосними скорочується: сер йо́ зний, кур йо́ з, бар’ є́ р, ар’ є рґа́рд, кар’ є́ ра, прем’ є́ р, п’ ...

Під час змінювання і творення слів можуть відбуватися чергування голосних фонем. Найпоширенішим в українській мові є чергування о, є з і. Воно відбувається: а) у закритому складі: школа шкіл, гора — ...творення слів можуть відбуватися чергування голосних фонем. Найпоширенішим в українській мові є чергування о, є з і.

Буква и після голосних, м'якого знака й апострофа пере­дається через ї: Воїнов, Ізмаїлов, Тур 'Ін; Ільїнка, Троїцьк....йо на початку слова, після голосного, а також після м'якого знака в російському написанні: Йолкін, Окайомов, Нейолов, Воробйов, Соловйові б) через ьо після приголосних: Найдьонов, ...1 2 3 ... 15 16 »