Безособова форма дієслова на -но, -то твориться від пасив­них дієприкметників шляхом заміни закінчення на суфікс -о: прочитаний — прочитано, виконаний — виконано, розглянутий — розглянуто. Ця форма — незмінювана. Вона, як і безособові діє­слова, вживається в ролі присудка в безособових реченнях. При ній підмета не буває, але є прямий додаток, виражений знахід­ним (чи родовим) відмінком без прийменника: школу зб...

Усі дієприкметники змінюються за відмінками, родами й числами, як прикметники твердої групи:

Активні дієприкметники доконаного виду творяться від основи інфінітива неперехідних дієслів доконаного виду за допомогою суфікса -л- та прикметникових закінчень: змар­ніти) — змарнілий, спочи(ти) — спочилий, опа(сти) — опалий. Причому суфікс -ну- в них випадає: засохну(ти) — засохлий, промокну(ти) — промоклий, змерзну(ти) — змерзлий.


Дієприкметник — це форма дієслова, яка поєднує в собі дієслівні ознаки з прикметниковими. З одного боку, дієприкметник, як і дієслово взагалі, нази­...

З дієприкметників в українській мові залишились у повній мірі лише дієприкметники на ний, не, на та тий, те, та . Дієприкметники на ТИЙ 1. Дієприкметники на тий бувають із тих дієслів, що ...

...В українській мові вживаються дієприкметники: Дієприкметники активного стану 1. Активного стану: а) теперішнього часу на чий ( а, е) – зрідка: вик о нуючий, зрост а ючий, мобіліз ... Дієприкметники пасивного стану 2. Пасивного стану минулого часу: а) на ний, а, е ( аний, яний, ений, єний, ований, йований, ьований, уваний, ...

У сучасній українській мові активні дієприкметники доко­наного виду за допомогою суфіксів ш , вш не творяться. Форми на зразок «перемігший», «допомігший», «позеленівший», «бувший» не відповідають літературній ... Активні дієприкметники недоконаного виду творяться від основи теперішнього часу неперехідних дієслів недоконаного виду за допомогою суфіксів уч , юч (від дієслів 1 дієвідміни) ...

Усі дієприкметники змінюються за відмінками, родами й числами, як прикметники твердої групи: танучий тануче тануча танучі танучого танучого танучої танучих танучому танучому ...Усі дієприкметники змінюються за відмінками, родами й числами, як прикметники твердої групи: танучий тануче тануча танучі танучого танучого танучої танучих танучому танучому танучій танучим танучий\танучого тануче танучу танучі\танучих танучим танучим танучого танучими танучому (танучім) танучому (танучім)...

Н(ИЙ), Н(ІЙ) 1. Суфікс н(ий) уживається в переважній більшості якісних і відносних прикметників: др у жний (...суфіксі, що відрізняє їх від дієприкметників, утворених від дієслівних коренів за допомогою суфіксів ан(ий), ен(ий) б а жаний, незл і чений, неоц і нений, ...

Зміни приголосних у дієсловах, дієприкметниках і віддієслівних іменниках 4. У дієсловах першої дієвідміни відбувається зміна приголосних: г на ж, к на ч, х на ш, ...ск — на щ а) У дієприкметниках перед суфіксом ен(ий) перем о жений, в о жений, п е чений, кр у чений, н о шений, зб ...

3 усіма формами дієслова (крім дієприкметника) не майже завжди пишеться окремо: не зупинити, не зупинив, не зупинять, не зупини, не зупинено, не зупинивши; не бачити, не ... З дієприкметниками не може писатися і окремо, і разом. Якщо при дієприкметнику є слово, яке пояснює його, то не обов'язково пишеться ...

...беручи до уваги відмінкових форм дієприкметника) недоконаного виду має приблизно 37 словоформ;, доконаного виду — близько 25 словоформ. До дієслівної naрадигми входять незмінювані неозначена форма, дієприсліі: ник ...дієслова смеркати можна утворити активний дієприкметник смеркаючий, але вжити його в синтаксичній конструкції не можна — цьому противиться лад української мови. Морфологічні словоформи, як і лексичні, позбавлені ...

...виділення відокремлених означень, виражених: а) Дієприкметниками та прикметниками, що мають при собі пояснювальні слова й стоять після означуваного іменника: Вмирав поет, залюблений у світ, Вмирав поет, ... б) Дієприкметниками та прикметниками, що не мають пояснювальних слів і стоять після означуваного іменника, особливо в тих випадках, коли перед іменником є ...1 2 3 4 5 »