Мова. 3 клас. Дієслово. Подарунки для ялинки. Тренажер.

Дієслово як самостійна частина мови

...Неозначена форма дієслова (інфінітив) Неозначена форма дієслова закінчується на ти гл и бшати, годув а ти, годув а тися (годув а тись), ж ...

...За такими зразками відмінюються й дієслова доконаного виду в майбутньому часі. Поділ дієслів за дієвідмінами 2. За характером особових закінчень теперішнього часу (або майбутнього часу дієслів доконаного виду) дієслова поділяються на дві дієвідміни: першу ...

Увагу 6) усі дієслова української мови щодо особових закінчень теперішнього часу належать до І або до II групи. До II групи належать: а) Усі ... б) Деякі дієслова на іти, ати, ти вел і́ти — вел и́ ш..., сид і́ти — сид и́ ш..., крич а́ти — крич и́ ш...

За цією ознакою дієслова поділяються на два види: докона­ний і недоконаний. Видові значення властиві всім дієсловам та всім дієслівним формам.

Дієслова в теперішньому й майбутньому часах дійсного способу та в наказовому способі змінюються за особами. Дієслово в першій особі називає дію ...

Дієслова можуть означати дію, яка переходить або не пе­реходить на інший предмет. Залежно від цього вони поділя­ються на перехідні і неперехідні. Перехідні дієслова означають дію, спрямовану безпосередньо на ...

Відповідно розрізняють два стани дієслова: активний і пасивний (у неперехідних дієсловах стан не визначається). Дієслова, шо означають дію, спрямовану від її носія, вира­женого в ...

Безпохибно дієвідміна дієслова визначається за основою інфінітива (неозначена форма без суфікса ти: працюва ти, терпі ти, чисти ти, допомог ти)....й особі однини випадає, то дієслово належить до II дієвідміни. Якщо дієслово не відповідає цим умовам, то воно належить до 1 дієвідміни.

Дієслово називає дію або стан предмета як процес і відповідає на питання що робити? що зробити? Дієслово, на відміну від прикметника чи ...

Дієслова в дійсному способі мають форми минулого, давноминулого, теперішнього й майбутнього часів. Час дієслова визначається за моментом повідомлення про дію.1 2 3 ... 18 19 »