Синоніми до слова НАЗВА : (речей) найменування, назвище, р. назвисько, наймення, (книжки — ще) заголовок, титул; (лайлива) прізвисько; пор. ІМ'Я.

З якої букви (великої чи маленької) пишеться назва Управління архітектури та містобудування Южненської міської ради,якщо назва стоїть в середині речення? Наприклад: Штатний розпис у(чи У)правління ...

Версія української Вікіпедії Слов'янське слово «Україна» вперше згадується у Київському літописному зводі за Іпатіївським списком під 1187 роком....впливом національного руху руської інтелігенції, назва «Україна» набирала значення руської етнічної території, а сам етнонім «русини» був витіснений етнонімом «українці». 1917 року була проголошена перша держава, ...

Доброго дня! Я хотіла б отримати однозначну відповідь на питання, як пишеться звання: народний художній колектив ...художній колектив" (так офіційно наша назва проходить по всіх документах, що передбачає переносне,іронічне значення, що я вважаю неприпустимим); 2. без лапок з малої літери в ...

...українську мову як загальна родова назва, то вона пишеться з малої літери Вар а нгер фі о рд, Дю фі о рд.... Причому, коли назва держави чи автономної республіки складається з кількох слів, то всі слова пишуться з великої літери: Ар а бська Респ у ...

...буває тоді, коли вживається: а) назва матеріалу замість назви речі: брильянти й золото на руках (замість: прикраси з брильянтів і золота), фар­ фор і фаянс (замість: ...фарфоровий і фаянсовий посуд); б) назва предмета замість його вмісту: чайник закипів (замість: вода в чайнику), випив чарку (замість: горілку з чарки); в) назва властивості замість ...

...частинки у водоймах» і мул (назва тварини, за­ позичена з латинської мови); клуб «маса кулеподібної форми» і клуб (назва організації, запозичена з англійсь­ кої); як (прислівник) ...

Назва документа. 2. Номер. 3. Назва колегіального органу із зазначенням харак­теру його роботи (загальні збори, виробнича нара­да, засідання кафедри ...

Назва Назва «Підляський» ґрунтується на історичній назві території поширення говірок — Підляшшя (біл. Падляшша, пол. Podlasie). Назва походить від словоспулучення «під ляхами», ...

...засобів і має відповідні реквізити (назва та адреса організації, вихідний номер тощо), мо­же адресуватися кільком посадовим особам чи організа­ціям....вказується, кому адресована заява: посада, назва підрозділу, установи, звання, прізвище, ініціали посадової особи, якій адресовано заяву. При цьому слід уникати однакових закінчень у на­зві посади ...1 2 3 ... 6 7 »