Явища, названі однорідними членами, мають бути одного плану, тобто однаково належати до якоїсь реальної чи уявної групи явищ.

Узагальнювальне слово — це назва, яка охоплює всі пере­лічувані в реченні предмети, ознаки, дії або обставини. Його значення розкривається через однорідні члени речення.


Члени речення, які в одному плані стосуються того самого слова в реченні і відповідають на те саме питання, називаються однорідними.

Однорідні члени речення вимовляються з інтонацією пе­релічування або протиставлення. У реченні вони функціонують як сурядні словосполучення.... Коцюбинський) перший ряд однорідних членів речення — відкритий, другий — закритий (його закриває одиничний спо­лучник і). У реченні може бути як один, так і більше ...

Однорідні члени повинні граматично однаково залежати від головного слова, бути граматично правильно оформлені. Наприклад, не можна сказати «Мені подобаються пригод­ницькі ...бо кожен із вжитих тут однорідних при­судків вимагає після себе іншого відмінка. Це речення слід побудувати так: Мій знайомий розуміє мистецтво й захоплюєть­ся ним.

...коми ставляться між усіма парами однорідних членів незалежно від того, де стоїть перший сполучник: Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води... (В....на одну менше, ніж є однорідних членів. Наприклад, у реченні Закони вод, вітрів, і хмар, і світла відкрились нам у ті далекі дні (В.

a. Все більш злагоджено починають працювати навчальні заклади, школи, інститути, університети, а також позашкільні установи й дитячі садки ...

Це теж не член речення, а внесення. Як окрему складову частину речення слід розглядати й сполучники. Сполучники — сурядні, підрядні й пояснювальні — з єднують ...речення до першого, а спо­лучник / з'єднує два однорідні члени.

Його значення розкривається через однорідні члени речення. Узагальнювальними словами найчастіше бувають зай­менник все, прислівники скрізь, всюди, а також інші слова з ширшим, ніж окремі ... Узагальнювальне слово виступає таким самим членом речення, як і однорідні члени, до яких воно відноситься, і може стояти: а) або перед однорідними членами речення (тоді однорідні ...

Між однорідними членами речення, не з’єднаними сполучниками: Під вікнами насадила Ганна бузку, любистку, півників та півонії (Нечуй Левицький).... Між однорідними членами речення, з’єднаними двома або більше однаковими сполучниками: і…і (й...й), ні...ні (aнi...ані), то...

...між двома частинами речення: між однорідними членами та між простими реченнями, що входять до складного. Наприклад, у реченні Завжди знаходи­лися люди, котрі не відрікалися ні ...і «Я» поставле­но між однорідними членами речення; після слів люди, істини та життям — між простими реченнями. Так само в реченні Заніміли, поникли, погасли ліси, і ...

...ус­кладнених належать речення з однорідними та відокремлени­ми членами, звертаннями, вставними й вставленими частина­ми тощо. У неускладненому реченні таких компонентів немає....у ньому є відокремлені й однорідні члени. речення, яке має два або більше синтаксичних центрів, називається складним. У складному реченні між його предикативними частина­ми (простими ...

Значення і склад сполучників Сполучник — службова частина мови, яка слугує для поєднання між собою однорідних членів речення або речень. Наприклад, у реченні Учітесь, читайте, і чужому научай­тесь, й свого не цурайтесь, бо хто матір ...сполучники і, й з'єднують однорідні члени (присудки), спо­лучник бо з'єднує прості речення в складне. Однак подібні слова можуть бути і не сполучниками.1 2 3 »