Згідно з Конституцією, державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України та Державний Гімн України.

Київ столиця України Київ місто герой Київ адміністративний центр Київської області Київ адміністративно поділений на 10 районів Дата заснування: ...

Конкретні дані (найменування, кількість, стан, тер­мін тощо) матеріальних цінностей, що передаються. Кількість, вартість вказуються цифрами й словами....р. 23 квітня 2009 р. (підпис) Т.О.Медвєдєва Особисті офіційні документи Розписка — це документ, який ...

Звертання — вказує на офіційний та почесний титул адресата, наприклад: Сер, Шановний пане Посол, ваша Ясновельможносте тощо. Пам’ятайте: відсутність звертання трактується як зне­...сторінки документа залежно від його характеру та повторюють на конверті. Офіційне листування охоплює листи чи іншу ...

...виникають і тоді, коли звороти офіційно діло­вого мовлення вживають у побутовій розмові, у художніх, публіцистичних творах, у ...працях: у зв 'язку з від­сутністю коштів, за наявності відповідних умов, у даний час, поставити на лінійку готовності, ...

Для офіційних доручень виготовляються, як правило, відповідні бланки. Бланки доручень можуть мати захист від фальсифікації (водяні знаки тощо), такі бланки підлягають ...в нотаріальній конторі. Текст особистого доручення містить, як правило, такі дані: 1.

...про виконання державних планів публікуються дані не тільки про стан економіки, а й про видання літератури державною мовою та про лінгвістичні дослідження....Африки, національний склад яких дуже неоднорідний, оголосили й конституційно закріпили офіційною або державною якусь одну мову.

...О свальд Б у ргардт), Дан и ло Г а лицький, Н е стор Літоп и сець, Олекс а ндр Н е вський, Яросл а в ... Це правило поширюється й на офіційні назви: а) Установ місцевого значення: Викон а вчий коміт е т Дон е цької обласн о ї р а ди ...

...її до певного степеня дає дане число». Терміни бувають загальнонаукові, які з однаковим значен­ням вживаються в багатьох галузях {аналіз, аргумент, катего­рія), і галузеві, ...термінології — мате­матичної, фізичної, хімічної, географічної, астрономічної, ме­дичної; виробилася офіційно ділова термінологія. 1973 р.