В окремих словах англійського походження h передається літерою х х о бі, хок е й, хол; Хемінгу е й та ін.... У загальних назвах іншомовного походження приголосні звичайно не подвоюються: акумул я ція, бар о ко, белад о на, белетр и стика, брав і симо, ват (...

Синоніми до слова ПОХОДЖЕННЯ : родовід; ФР. рід, рід плем'я, порода; (слів) етимологія; (Землі) виникнення, утворення, постання, генеза.

Іменники іншомовного походження відмінюються як відповідні українські іменники: І відміна: к а псула — к а псули, к а псулі; ф і зика — ф ... Деякі іменники іншомовного походження не відмінюються, а саме: іменники а з попереднім голосним: амплу а , бо а , Жоффру а на е каф е , кашн ...

Чи відмінюється чоловіче прізвище Каражбей, турецького походження?

На перших порах сучасні фразеологізми виступали як вільні словосполучення. Але, часто вживаючись (нерідко в пере­носному значенні), вони набули ...

ВІД ЯКОЇ МОВИ ПОХОДИТЬ СЛОВО УЗДРІТИ?

Наприклад, назву планети Hoth з Зоряних війн правильно перекласти як Хот чи Гот, а планети Dagobah Дагоба чи Даґоба?

Чинний правопис Фонетика і письмо Наголос Вживання апострофа Транскрипція і транслітерація Лексика Антисуржик правильна мова Походження фразеологізмів Синоніми Морфологія і правопис Сполучник Прийменник Дієприслівник Синтаксис і пунктуація Абзац Складні синтаксичні конструкції Вставні слова і речення Ділова ...Питальні займенники Іменник Слова іншомовного походження Приголосні. F, Ph, Th Апостроф Німецький дифтонг EI Власні призвіща Відмінювання географічних назв Імена та прізвищ...

...вимови j у словах французького походження передається через ж Жер о м (Jérôme) , жаб о (jabot), Ж а нна (Jeanne) , жур і (jury); у словах англійського походження — через дж джаз (jazz), Джеймс (...

...словотвірний — чітко виділяти морфеми (наприклад, походження слова щастя [шчас'т'а] стане зрозумілим лише тоді, коли правильно виділимо в ньому префікс ш , який походить із колишнього ...слів інших мов, близьких за походженням (наприклад, шоб зрозуміти значення слова рука, зіставляємо його із спорідненим польським reka [рен'ка] «рука», потім із литовськими ranka «рука» ...1 2 3 ... 8 9 »