Українські прізвища передаються на письмі відповідно до вимови за загальними нормами українського правопису: Березівський, Біловерхий, Ведмедів, Заєць, Кривоніс, Миколаєнко, Олексієнко, Олександрович, Швець.


Дієприслівники доконаного виду творяться від основи ін­фінітива дієслів доконаного виду за допомогою суфіксів -вши, -ши: сказа(ти) — сказавши, побачи(ти) — побачивши, роз­цвісти) — розцвівши, перемог(ти) — перемігши.

Дієприслівник — це незмінна форма дієслова, яка нази­ває другорядну дію порівняно з основною дією того самого предмета.

Безособова форма дієслова на -но, -то твориться від пасив­них дієприкметників шляхом заміни закінчення на суфікс -о: прочитаний — прочитано, виконаний — виконано, розглянутий — розглянуто. Ця форма — незмінювана. Вона, як і безособові діє­слова, вживається в ролі присудка в безособових реченнях. При ній підмета не буває, але є прямий додаток, виражений знахід­ним (чи родовим) відмінком без прийменника: школу зб...

Усі дієприкметники змінюються за відмінками, родами й числами, як прикметники твердої групи:

Активні дієприкметники доконаного виду творяться від основи інфінітива неперехідних дієслів доконаного виду за допомогою суфікса -л- та прикметникових закінчень: змар­ніти) — змарнілий, спочи(ти) — спочилий, опа(сти) — опалий. Причому суфікс -ну- в них випадає: засохну(ти) — засохлий, промокну(ти) — промоклий, змерзну(ти) — змерзлий.


Спеціальні форми наказового способу є лише для 2-ї особи однини (зроби) та 1-ї і 2-ї осіб множини (зробімо, зробіть).

Наказовий спосіб для 1-ї і 3-ї осіб однини та 3-ї особи множини твориться додаванням до дієслова в теперішньому часі або в майбутньому часі доконаного в...


Перший етап в історії українського правопису тривав від XI до XVI ст. Це, власне, був не український, а слов'янський правопис, започаткований творцями слов'янської азбуки.

Синоніми до слова ПРАВОПИС : ортографія, сов. орфографія.

Українські географічні назви Українські географічні назви на письмі передаються відповідно до вимови за нормами українського правопису: Верхньодніпр о вськ, В і нниця, Греб і нка, Дон е цьк, Д у бно, Жит о мир, Запор і ...Пр а вдинськ (докладніше про правопис и див. нижче). б) Російське и передається через и 1) Після ж, ч, ш, і ц перед приголосним: Жиг а ...

Українські географічні назви Українські географічні назви на письмі передаються відповідно до вимови за нормами українського правопису: Верхньодніпровськ, Вінниця, Гребінка, Донецьк, Дубно, Житомир, Запоріжжя, Здолбунів, Кам’янець Подільський, Київ, Козятин, Кременчук, Кривий Ріг, Львів, Миколаїв, Новгород Сіверський, ...Карпинськ, Крутинське, Правдинськ (докладніше про правопис и див. нижче). б) Російське и передається через и: 1) Після ж, ч, ш, і ц перед приголосним: Жигал...

ПРИГОЛОСНІ L у словах іншомовного походження передається твердим або м’яким л — залежно від того, як узвичаєне ...загальними іменами, пишуться за правилами правопису загальних назв іншомовного походження: д и зель (хоч Д і зель). 4) Після приголосних у кінці невідмінюваних слів: візав і , ...

ИК, НИК та ін. 1. Суфікси ик, ник, івник, чик ( щик) пишемо з и брат и к, ...і (ї) відповідно до правил правопису и та і (ї) в словах іншомовного походження: іст о рик, м е дик, ф і зик, але: мех а ...

Чи існує чинне правило правопису займенника з великої літери? Якщо так, як можна на нього посилатись?

Доброго дня! За архівними матеріалами (свідоцтво про народження та хрещення, документ про закінчення гімназії, заява проректору, витяг ... Чи є норми сучасного українського правопису які б вимагали (чи допускали) написання навпаки Божко Божинський? Заздалегідь дякую за відповідь.

Мова. Правопис приставок З , С чудова презентація для дітей 3 класу.

Правопис префіксів З , С . Презентації вчительки Скандинавської гімназії м. Києва Куракси Оксани Миколаївни.1 2 3 ... 13 14 »