Прийменники пишуться окремо від інших частин мови: уві сні, ,наді мною, піді мною, на жаль. їх треба відрізняти від префіксів, які пишуться разом: при березі і прибережний, над Дніпром і наддніпрянський, з-під шапки і спідлоба, перед осінню і передосінній, ліг на бік і відійшов набік.

Нерідко ті самі відношення між явищами дійсності можна передавати за допомогою різних мовних засобів, зокрема й прийменників. На місце в певних випадках можуть однаково вказувати прийменники в і на: в полі і на полі, в селі і на селі; але тільки: в парку, в саду, на майдані, на городі.

Прийменник по в літературній мові вживається досить рідко.

Із знахідним відмінком він найчастіше вказує на мету або межу дії: піти по воду, загруз по кісточки, пальто по коліна, по цей день.Прийменники великою мірою уточнюють значення від­мінкових форм іменників. Тому прийменникові словофор­ми іменників порівняно з безприйменниковими чіткіше, конкретніше передають різні ...

Нерідко ті самі відношення між явищами дійсності можна передавати за допомогою різних мовних засобів, зокрема й прийменників. На місце в певних випадках можуть однаково вказувати прийменники в і на: в полі і на полі, в селі і ...

Прийменник по в літературній мові вживається досить рідко. Із знахідним відмінком він найчастіше вказує на мету або межу дії: піти по ... Із місцевим відмінком прийменник по переважно виражає: а) місце або час дії: пливти по Дніпру, їхати по дорозі (кра ще: дорогою), ходити по лікарях, ...

Слід пам'ятати, що між прийменником та іншою частиною мови можна вставити означення: на превеликий жаль, при кру­тому березі, над широким Дніпром, з під зимової ... Складні прийменники, утворені від первинних за допо­могою прийменника з (із), пишуться через дефіс: з за, із за, з над, з понад, ...

Разом пишуться: а) Складні прийменники, утворені сполученням одного або двох (іноді — трьох) прийменників із будь якою частиною мови: вн а слідок (ун а слідок), впод ...

...українській мові використовується близько сотні прийменників. За походженням усі прийменники поділяються на такі групи: а) первинні: без, в, від, для, до, з, за, на, над, під, ...

Щодо правопису й уживання приростків та прийменників, то треба додержуватися таких правил: Прийменники 1. Прийменники ніколи не міняються на письмі перед глухими приголосними дальшого слова: з по́ля, з ха́ти, із тобо́ю, без потре́би ...

Прийменник по в літературній мові вживається досить рідко. Із знахідним відмінком він найчастіше вказує на мету або межу дії: піти по ... Із місцевим відмінком прийменник по переважно виражає: а) місце або час дії: пливти по Дніпру, їхати по дорозі (краще: дорогою), ходити по лікарях, не ...

Завдання для виділення у мовному потоці прийменників.

Написання прийменників окремо від інших слів.1 2 3 ... 8 9 »