У багатьох прислівниках, утворених від прикметників за допомогою суфіксів -о, -є, наголос з останнього складу пере­носиться на другий від кінця: близько, важко, вузько, гладко, глухо, гнучко, м'я'ко, низько, струнко, тонко, чітко, швидко, мовчазно, чарівно.

Тільки разом не пишеться тоді, коли прислівник без не не вживається: невдовзі, невідв язно, невпинно, невсипуче, неквапом, ненароком, неподалеку, несамовито, неспроста, нехотя, нещадно З більшістю прислівників не звичайно пишеться окремо: не так, не тут, не треба, не слід, не можна, не варто, не дуже, не цілком, не зовсім, не досить, не жаль, не вперше, не спросон­ня, не по-нашому, не по-товариському, не мимохідь, ...

Складні і складені прислівники виникли на основі:

а) складних прикметників: власноручний — власноручно, самостійний — самостійно, одностайний — одностайно;

...


Кілька прислівників виникло від займенників той, весц що, скільки, стільки.

Більшість із них утворилася внаслідок злиття приймен­ників із займенниками: потім, затим, занадто, притому; зо­всім, передусім; нащо, навіщо, нізащо, причому, почому; наскіль­ки, настільки. Два мають форму непрямих в...


Відчислівникових прислівників в українській мові не­багато.

Два з них двічі і тричі утворені без префіксів за допомогою суфікса -чі. Похідні від них — подвічі, потричі, удвічі, утричі.


Прийменник по в літературній мові вживається досить рідко.

Із знахідним відмінком він найчастіше вказує на мету або межу дії: піти по воду, загруз по кісточки, пальто по коліна, по цей день.


Частина прислівників утворилася від застиглих відмінко­вих форм іменників.

Ці прислівники співвідносні:

а) з називним відмінком іменників: жаль...Прислівник характеризує дію, стан або ознаку, названі Дієсловом, прикметником, іншим прислівником або, Рідко, іменником.

Наприклад, у реченні Одна в нас голова, хоч би ми як несли її високо (М. Рильський) прислівник високо характеризує дію несли, а прислівник як — ознаку дії ...


Кілька прислівників виникло від займенників той, весц що, скільки, стільки. Більшість із них утворилася внаслідок злиття приймен­ників із займенниками: потім, затим, ... Нечисленні прислівники, утворені від дієслівних основ, мають такі форми: а) форму з префіксом нав і суфіксом ки: навсидячки, навстоячки, навприсядки, наввипередки; б) ...

Розряди прислівників за значенням і походженням Прислівник характеризує дію, стан або ознаку, названі Дієсловом, прикметником, іншим прислівником або, Рідко, іменником. Наприклад, у реченні Одна в нас голова, ...

Разом пишуться: а) Складні прислівники, утворені сполученням прийменника з прислівником: відн и ні, відтеп е р, дон и ні, дотеп е р, забаг а то, ...

Прислівники, утворені від прикметників за допомогою суфіксів о, є, повністю зберігають усі особливості творення й написання цих прикметників: туманний — туманно, не­... Якщо такий прислівник походить від якісного прикмет­ника, що має ступені порівняння, то він теж має ступені по­рівняння, які творяться так само, ...

А в деяких трискладових прислівниках наголос з остан­нього або передостаннього складу пересувається на перший: весело, високо, б о язко, гаряче, глибоко, дешево, дорого, з ... У прислівниках, утворених злиттям прийменника з корот­кою формою прикметника, наголос часто переходить на пер­ший склад: з а ново, засвітла, н ...

Прислівники, утворені від підрядних словосполучень (вц однієї до другої частини можна поставити питання), пишуться разом: в різні боки — врізнобіч, обома руками — ... Але в прислівникових сполученнях тим часом (хоч спо­лучник тимчасом як), все одно, все рівно всі частини пишуть­ся окремо.

Частина прислівників утворилася від застиглих відмінко­вих форм іменників. Ці прислівники співвідносні: а) з називним відмінком іменників: жаль, шкода, сором, гріх, не ...

Відчислівникових прислівників в українській мові не­багато. Два з них двічі і тричі утворені без префіксів за допомогою суфікса чі.... Інші прислівники виникли внаслідок злиття прийменни­ків із відмінковими формами числівників, а саме: а) прийменників в (у), на, по із збірними числівниками ...

Тільки разом не пишеться тоді, коли прислівник без не не вживається: невдовзі, невідв язно, невпинно, невсипуче, неквапом, ненароком, неподалеку, несамовито, неспроста, нехотя, нещадно З більшістю прислівників не звичайно пишеться окремо: не ...

Якщо прислівник маємо такий прислівник "добросовісно", то він буде походити від добросовісний? Який спосіб творення?1 2 3 ... 8 9 »