Висловлювання творяться в усній формі, навіть якщо вони не промовляються вголос. А будь яке усне мовлення супроводиться ...

Добрий день, працююв школі вчителем англійської мови, при записі теми в журналі не ставила крапки, наприклад:Буква А або Я ...

Синтаксис (грец. syntaxis «складання») — це сукупність правил і схем творення словосполучень, речень і тексту як словесних моделей певних фрагментів дійсності ...

Чинний правопис Фонетика і письмо Наголос Вживання апострофа Транскрипція і транслітерація Лексика Антисуржик правильна мова Походження фразеологізмів Синоніми Морфологія і правопис Сполучник Прийменник Дієприслівник Синтаксис і пунктуація Абзац Складні синтаксичні конструкції Вставні слова і речення Ділова Мова Стиль ділових листів Відповіді на запит Заява Правопис основи слова ...та прізвища (прізвиська) Відмінювання прізвищ Пунктуація Тире Знак оклику (!) Двокрапка ( : ) Кляс...

...букви, надрядкові знаки, позначення цифр, пунктуація, різні прийоми скорочення слів, пробіли між словами, відступи при абзацах, шрифтові виділення. Ступінь досконалості графічної системи залежить від того, наскільки ... Щоправда, українська система пунктуації біль­ше відтворює логічну структуру думки, ніж її інтонаційне оформлення. Мова і письмо з'явилися не вод­ночас.1 2 3 ... 8 9 »