Синоніми — це слова, що звучать по-різному, але мають спільне основне лексичне значення.

У семантичному полі синоніми своїм значенням наклада­ються один на одного або перебувають поруч: горизонт, обрій, видноколо, небосхил, небозвід, крайнебо, круговид, кругозір; зро­зуміти, збагнути, втямити, дібрати, уторопати, розшолопати. Синоніми, як правило, називають той самий денотат, але різ­ними словами.

Синоніми до слова СИНОНІМ : (слова) еквівалент, відповідник, у. рівнозначник, кн. тотожне поняття....різних рядів можуть виступати й синоні­ми, залежно від того яке значення є визначальним у тому чи іншому ряду. Наприклад, із трьох синонімів сміливий, хо­робрий, ...прохворіти); померти і переставитися; подружжя (синонім до дружина); вік ізвікувати (синонім до прожити). Синоніміка широко використовується в народних піснях: Найстарший брат рече промовляє...

Синонім до слова “чорт”, “дідько”. Західно слов’янське слово. Найчастіше зустрічається у лайці, хоча не вважається образливим, чи непристойним словом.

Синонiмі до слова ЕКВІВАЛЕНТ : відповідник, рівнознач ник; (слова) синонім.1 2 »