Між простими реченнями (предикативними частинами), що входять до складносурядного, звичайно ставляться коми: Теп­ло було, й вишні цвіли рясно (Марко Вовчок). Ми ломимо скапу, рівняєм правді путі, і щастя всіх прийде по наших аж кістках (І. Франко).

Складне речення, предикативні частини якого синтаксич­но рівноправні і поєднані між собою сполучниками сурядності, називається складносурядним.


Речення, яке має два або більше синтаксичних (підметово-пРисудкових) центрів, називається складним.

...зв'язку між окремими частинами складного речення. На письмі інтонація відображається за допомогою розділових знаків: коми, крапки з комою, двокрапки, тире.... У складному безсполучниковому реченні немає головного й залежного речень, і все таки між його частинами можуть бути різні смислові зв'язки.

Речення, яке має два або більше синтаксичних (підметово пРисудкових) центрів, називається складним. Наприклад, речення Лиш той творити може, хто любить свій народ (В. Сосюра) — складне, бо в ньому є два синтаксичні центри: ... Складне речення об'єднує кілька простих. Але, порівняно з простими реченнями, частини складного речення мають свої інтонаційні, синтаксичні й смислові особливості.

Для відокремлення речень, що входять до безсполучникового складного речення В житі синіли волошки та сокирки, білів зіркатий ромен, червоніла квітка польового маку (Коцюбинський).

Отже, усе речення має звучати так: Перше, на чому я хочу зупинитися, — це підготовка студентів до прак­тичних занять. Частини складного речення повинні бути логічно пов'язані ...

...відносно нерівноправними час­тинами безсполучникового складного речення, якщо: а) перша частина вказує на час або умову того, про що мовиться в другій (перед першою частиною можна, ...ставиться між відносно рівноправними частинами складного безсполучникового речення: Місяць на небі, зіроньки сяють, тихо по морю човен пливе (Нар. творчість). Небо про­різали вогняні стріли, ударив ...

Простим реченням називають також предикатив­ну частину складного речення, що має один синтаксичний центр. Прості речення бувають ускладнені й неускладнені.

Види підрядних речень за цією класифікацією визначають по різному. Наприклад, на думку одних авторів, детермінантні підрядні частини залежно від значення сполучників поділя­...го­ловної частини; до специфічних підрядних частин відносять частини складного речення, які виконують роль підмета щодо ...

У реченні Вся вулиця перерита свіжими вирвами, на дні яких ще сивіє встояний дим (О. Гончар) сполучне слово ...не означення, а додатої ...на дні (ч о г о?) вирв ще синіє встояний дим. Складне речення, предикативні частини якого синтаксич­но ...

...разі збігу кількох підрядних означальних речень у тому самому складному реченні, щоб уникнути одноманітних повторень, використовують синонімічні сполучні засоби: Конст­рукція церкви святого Іоанна Златоуста являла ...

Зрідка трапляються складносурядні речення, у яких дру­га частина має уточнювальне значення: Задуми оповідань ви­никали, як правило, ...час поїздок, під час зустрічей з людьми, тобто джерелом цих задумів було саме життя. Складне речення, предикативні частини якого синтаксич­но ...1 2 3 4 5 »