...а пор, прор о к, словн и к , а також за традицією в деяких прізвищах: Артем о вський, Боровик о вський, Граб о вський, Котляр е ...

...книжк и , Грінч е нків словн и к, Мар і їн лист, Тич и нине сл о во, Шевч е нкові по е зії.