Як тільки не називають українську грошову одиницю! І гривнА, і гривнЯ, і гривнІВ, і гривенЬ, а як правильно?


Как только не называют украинским денежную единицу! И "гривнА", и "гривнЯ", и "гривнІВ", и "гривенЬ", а как правильно?

Усі ми чули такі словосполучення: "молода дівчина", "старенький дідусь". Але чи не закралася тут помилка, - хіба буває дівчина літнього віку? Безперечно, ми розуміємо, що дівчина - це молода, неодружена особа. Правильно говорити просто "дівчина", не вдаючись до означення.

Все мы слышали такие словосочетания: "молодая девушка", "старенький дедушка". Но не зак...

Згадайте, коли вам треба залишити трамвай, тролейбус чи автобус, то запитуєте сусіда: "Ви виходите?". Ця стилістична форма вживання слова "виходите" є правильною. Виходити - залишати межі чогось. Але нерідко ми чуємо і такі дієслова: "злазити", "вилазити", "сходити". Їх вживати не можна, це є зниження стилю.

Вспомните, когда вам нужно оставить трамвай, троллей...

Чи синонімічні слова "вираз" і "вислів"? У російській мові обидва слова відтворюються однією лексемою "выражение". У сучасній українській літературній мові ці слова розрізняються за значенням. Вираз - це вияв настрою, почуттів на обличчі. До слова "вислів" можна підібрати синоніми "фраза", "мовний зворот". Коли йдеться про думку, чи міркування, слід вживати слово "вислів".