Синонiмі до слова : (з тексту) випис, витяг, виписка, уривок, (в чолі твору) епіграф; цитатка; п! ІЛЮСТРАЦІЯ.

Цитата обов'язково береться в лапки. У цитаті не можна нічого змінювати, навіть розділових знаків. Якщо цитата наводиться не повністю, то ...

Коли наводять цитату з середини речення чи уступу, то крапки ставлять перед цитатою.

б) Коли цитата подається після слів автора як пряма мова, тобто пов’язується зі словами автора без сполучника й наводиться з початку речення: ... Коли ж цитата: а) входить до складу речення як його частина у формі підрядного речення, тобто пов’язується з головним реченням сполучником, або ...

На позначення пропуску в цитаті, а також коли цитата береться з середини речення або коли цитоване речення наводиться не до кінця: Про цей переклад «Іліади» ...

Синонiмі до слова ВИТЯГ : (з тексту) уривок, цитата.

Цитати, причому й тоді, коли цитата входить у речення як його складова частина: ... Усім нам, працівникам галузі перекладу, цього «високого мистецтва», за виразом К. І.

Синонiмі до слова ІЛЮСТРАЦІЯ: (у друк, тексті) малюнок; (для унаочнення) приклад, типовий випадок; (з висловів) цитата; (дія) ілюстрування.

...питання або знак оклику в цитатах для вияву ставлення автора до наведеного ним матеріалу Примітка 1. а) Кома, крапка з комою, двокрапка й тире не ставляться (...

Ось характерна цитата: «Літературна мова Малоросії XVI—XVII століть — це якийсь виродок серед мов південноросійської, церковнослов’янської та особливо польської».1 2 »