Вільна пряма мова передає чуже мовлення у формі непрямої з вкрапленнями пунктуаційно неоформленої прямої мови. Вона використовується в публіцистичному та науково­му стилях для стислого ... Під час передавання чужого мовлення у формі переказу можливі два випадки: а) чуже мовлення відтворюється більш менш дослівно; тоді вживаються вставні слова на зразок як ...

Ця ознака, тобто положення органів мовлення та характер їхньої взаємодії, лежить також в основі розпізнаван­ня мовних звуків: слухаючи чуже мовлення, ми підсвідомо, на рівні зв'...

...дієслівних форм, системи слів тощо); мовлення має лінійний характер, де кожен його елемент іде один за одним — звук за звуком, слово за словом і т....конкретні речення й тексти, наповнені інформацією, а також, слухаючи чуже мовлення, правильно сприймаємо й усвідомлюємо інформацію, ...

...дієслівних форм, системи слів тощо); мовлення має лінійний характер, де кожен його елемент іде один за одним — звук за звуком, слово за словом і т....конкретні речення й тексти, наповнені інформацією, а також, слухаючи чуже мовлення, правильно сприймаємо й усвідомлюємо інформацію, ...

Чуже висловлювання чи думка, передані від імені того, І кому вони належать, називають прямою мовою. Пряма мова дає змогу відтворити всі особливості живого усного мовлення: експресію, звертання, вигуки тощо.

...часто трапляються в ус­ному мовленні): Палажечка принесла в пелені картоплі — не дуже великої, але й не дрібної: щоб швидше спеклася. — Ти яку [картоплю] любиш?...в) джерело й характер певної репліки (пропускається дієслово зі значенням мовлення): — Не треба/ Я доповім сама!

...чинити такі речі — палити, топтати чужу землю, нищити народ і потім сухим вийти з води (Ю. Бедзик) фразеологізм сухим вий­ти з води викликає в ...експресивного забарвлення. Але вони, як і власне фразеологізми, функціонують у мовленні як готові, усталені поєднання двох ...

) де кінчається власне життя, а чуже починається? (М. Коцюбинський). Підрядні підметові речення використовують тоді, коли в головній частині в ролі підмета вжито позбавлений конкретного значення ...потрібно доповнити, уточнити додатком. Це зокрема: а) дієслова із значенням мовлення на зразок розповідати, запитувати, стверджувати, ...1 2 »