Презентація допомагає ознайомити учнів із властивістю голосних у корені слова, чергуванням з о на і та е на і; формувати вміння учнів користуватися цією особливістю при зміні слів або доборі спільнокореневих; збагачувати словниковий запас; розвивати каліграфічні навички, вміння узагальнювати; виховувати почуття поваги до старших.

Презентація допомагає ознайомити учнів із властивістю голосних у корені слова, чергуванням з о на ...

П а влов Ковал і в Пр о копів Р. П а влов а Ковал е в а ( л і в а Пр о копов ...

... Презентація допоможе у формування та вміння в учнів писати і вимовляти слова, в яких відбувається чергування голосних у корені ...

...а , д у рра, м і рра . 2. При збігу однакових приголосних префікса й кореня подвоєний приголосний маємо лише тоді, коли в мові вживається паралельне непрефіксальне ...але: залп, катаф а лк і т. ін. в) Відповідно до вимови в кінці слів: магістр а ль, Б а зель, Бул о нь, Рафа е ...

Українські географічні назви Українські географічні назви на письмі передаються відповідно до вимови за нормами українського правопису: Верхньодніпр о вськ, В і нниця, Греб і нка, Дон е цьк, Д у бно, Жит о мир, Запор і жжя, Здолб у нів, ...

...е — і, або правильне походження і з стар. о, е, між іншим, ми маємо в ось яких розрядах слів і форм: а) ніс — но́са, віл — вола́, ...

...колись дослівно означало «навколо руки») — і тепер ці слова сприймаються як непохідні. Внаслідок спро­щень збільшується кількість коренів у ...Перерозклад — пересування межі між морфемами в слові. Наприклад, у формах вертиш, вертить, вертимо і т. д.

...слів: більш м е нш, в и димо нев и димо ; близьких за значенням слів, що передають єдине поняття: б ...тько м а ти (батьки ), хліб с і ль (їжа); слів із тим самим коренем, але з різними закінченнями, префіксами ...

...о тев, Др у мев і под. г) Коли російському е кореня відповідає в аналогічних українських основах і (тобто на місці колишнього Бєл і нський, Зв ...

...однакових приголосних: а) Префікса й кореня: ввіч, вв і чливий, відд а ти, в і дділ, завв и шки, зз а ду, обб и ти, ...т (юний натураліст); в) Кореня або основи на н ( нь ) і суфіксів н(ий) [ н(і)...1 2 3 4 »