Відмінювання іменників, що мають тільки форму множини 1. У називному відмінку вживаються: а) Закінчення и ...

У родовому відмінку однини іменники першої відміни мають закінчення и, і, ї а) И мають іменники твердої групи: кн и жки, маш и ни, перем ...

...явищами виступають тільки відмінкові словоформи іменників. Рід і число іменника є лише мітками, сигналами для залежних від нього слів — прикмет­ників, дієприкметників і співвідносних із ними ...

Поділ на відміни За належністю до роду та за відмінковими закінченнями всі іменники поділяються на чотири відміни. І відміна: іменники переважно жін. й деякі іменники чол. роду, а також спільного роду із закінченнями ...

б) Складні іменники, утворені поєднанням прикметникової та іменникової основ за допомогою сполучного звука: білокр і вці, чорног у з, чорн о зем.

Нижче в таблиці наведено буквені відмінкові закінчення іменників II відміни чоловічого роду. Через кому подаються різні закінчення в різних іменниках тієї самої групи, як, на­ приклад, у родовому ...

Прийменники великою мірою уточнюють значення від­мінкових форм іменників. Тому прийменникові словофор­ми іменників порівняно з безприйменниковими чіткіше, конкретніше передають різні відношення між предметами та явищами.

Після числівника один, навіть якщо він входить до складе­них числівників, іменник ставиться в однині: 31 день, 71 кіло­грам, 1 191 кілометр. Після числівників два та більше іменник стоїть у множині: два дні, ...

Префіксальний словотвір іменників. Іменникових префіксів небагато. І вони переважно малопродуктивні. В іменниках виділяються незапозичені префікси пра (вка­зує на давність: прабатьківщина, праліс, прадід); перед (...

Іменники І та II відмін залежно від того, які голосні під час відмінювання з'являються в них безпосередньо після ос­нови, та від позначення їх на письмі, поділяються на три гру­пи: тверду, мішану і м'яку (іменники III та IV відмін на групи не поділяються). Групу іменників (крім іменників чоловічого роду з кінце­вими ар, ир, яр) ...1 2 3 ... 26 27 »