Іменник

Іменник як самостійна частина мови

Узагальнити і систематизувати знання про іменник, відмінювання іменників.
Частина прислівників утворилася від застиглих відмінко­вих форм іменників. Ці прислівники співвідносні: а) з називним відмінком іменників: жаль, шкода, сором, гріх, не первина; б) з родовим відмінком іменників: руба, ...

Різниця між групами полягає в тому, що у вимові в закін­ченнях іменників твердої групи безпосередньо після основи виступають звуки и (це не стосується давального й місцевого відмінків однини, де може виступати тільки ... Різниця між групами полягає в тому, що у вимові в закін­ченнях іменників твердої групи безпосередньо після основи виступають звуки и (це не стосується давального й місцевого відмінків однини, де може виступати тільки звук і) та о (зими, роки, зимою, роком), а в за...

Нижче в таблиці подано буквені відмінкові закінчення іменників І відміни. Якщо в різних іменниках тієї самої групи виступають різні закінчення, вони подаються через кому, як, наприклад, у кличному ...

Іменники в множині можна співвіднести із займенником вони або поєднати із ці: ці дерева, ці корені, ці ножиці, ці Карпати. Однина й множина іменників звичайно різняться між собою закінченнями: ...

Множинні іменники мають закінчення, типові для всіх відмін і груп інших іменників. За характером закінчень їх можна по­ділити приблизно на чотири ...

Суфікс инн(я) вживається в іменниках середнього роду, що означають збірні поняття: бобов и ння, гарбуз и ння, картопл и ння, павут и ння; але: кам ... Суфікс інн(я) мають іменники середнього роду, що утворюються від дієслів із голосними основи и та і гор і ти — гор і ння, нос и ...

...відмінок У місцевому відмінку однини іменники другої відміни мають закінчення ові, еві ( єві), у ( ю), і ( ї). 1. Закінчення ові в твердій групі, еві (після голосного ...та мішаній групах мають: а) Іменники чол. роду, що означають істоти: при б а тькові, на бр а тові, при вч и телеві, на кон е ...

До першої відміни належать іменники жіночого й чоловічого родів, які в називному відмінку однини мають за­кінчення а ( я): хмара, буря, мрія, сирота, лелека, Микола', сюди також належать іменники жіночого роду із збільшуваль­ним ...

Нижче в таблиці подано буквені відмінкові закінчення іменників III відміни. Закінчення, шо трапляються як ви­нятки, взято в дужки. Знаком 0 показано нульове закін­чення. Відмінки Однина Множина н.... У називному відмінку однини в іменниках III відміни м'я­кий знак пишеться тільки після зубних д, т, з, с, ц, л, н: до­повідь, відомість, ...

У родовому відмінку однини іменники другої відміни залежно від їхнього значення мають закінчення а, я або у, ю . 1) Іменники середн.« 1 2 3 4 ... 26 27 »