Кличний відмінок Іменники другої відміни в кличному відмінку закінчуються на у ( ю), е . 1. Закінчення у мають іменники твердої групи (зокрема із суфіксами ...

...В орудному відмінку однини іменники другої відміни мають закінчення ом, ем ( єм) і ям, им. 1. Закінчення ом мають усі іменники чол. та середн.

Іменники бувають чоловічого, жіночого або середнього роду. Рід іменника визначаємо, співвідносячи його із займенниками він, вона, воно або поєднуючи із цей, ...

...відмінок У давальному відмінку однини іменники другої відміни мають закінчення ові, еві, єві або у, ю . 1. Закінчення ові (у твердій групі), еві (у мішаній групі ...після голосного та апострофа) мають іменники чол. роду (за винятком зазначених у п. 2б): буд и нкові, відм і нкові, дир е кторові, д у бові, ...

...відмінок У називному відмінку множини іменники другої відміни мають закінчення и, і ( ї), а ( я) . 1. Закінчення и мають усі іменники чол.

...відмінок У родовому відмінку множини іменники другої відміни мають закінчення ів ( їв) , нульове закінчення та ей . 1. Закінчення ів (після голосного та апострофа їв ) мають іменники чол. роду та іменники середн.

...родовому та давальному відмінках однини іменники третьої відміни мають закінчення і в і сті, г а лузі, люб о ві, м о ці, о сі, п ... Форми непрямих відмінків від іменників, що означають абстрактні поняття простору: височ і нь, глибоч і нь, далеч і нь, широч і нь , крім знахідного та ...

Нижче в таблиці подано буквені відмінкові суфікси та за­кінчення іменників IV відміни (лише тих, що приймають суфікс ат ). Однина Множина Відмінки 3 основою на нешиплячий (теля) 3 основою на шиплячий (... В іменниках IV відміни в усіх непрямих відмінках, крім орудного відмінка однини, з'являється суфікс ат . В орудно­му відмшку однини іменники ...

Іменник називає предмет і відповідає на питання хто? що? У граматиці предметом вважається все, про що можна за­питати хто це?... За характером називання іменники бувають за­гальні й власні. Загальна назва дається багатьом однаковим предметам: чоловік, відвідувач, місто, гора, журнал, день, щастя.

...відмінок У знахідному відмінку однини іменники другої відміни мають форму, однакову з формою родового або називного відмінка. 1. Форму, однакову з формою родового відмінка, мають усі іменники чол.« 1 2 3 4 5 ... 26 27 »