Українські прізвища пишуться за тими самими нормами правопису, шо й слова, від яких їх утворено: Сивокінь (бо си­вий кінь), Онищук (бо Онисько), Олійник (бо олія), Січкаренко (бо січка), Олексієнко (бо Олексій).


...відмінок В орудному відмінку множини іменники другої відміни мають закінчення ами, ями, ми . 1. Закінчення ами (у твердій та мішаній групах), ями (у м’якій групі) мають іменники чол. та середн.

Іменник у називному відмінку виступає в реченні в ролі підмета, іноді — присудка. Наприклад, у реченні Вірний при­ятель — то найбільший скарб (... Іменник у кличному відмінку виступає тільки в ролі звер­тання: Який ти, світе, теплий і широкий (А. Малишко).

...відмінок У знахідному відмінку множини іменники другої відміни мають форму, однакову або з називним, або з родовим відмінком множини, причому: 1. Іменники, що означають істоти, мають закінчення, ...

Узагальнити і систематизувати знання про іменник, відмінювання іменників.

...називному та кличному відмінках множини іменники четвертої відміни мають форму на ят а (після шиплячого ат а ) й ен а гус я та, тел я та; ... У знахідному відмінку множини іменники четвертої відміни мають форму, однакову з називним відмінком: коліщ а та; імен а , племен а з родовим відмінком (для назв ...

...систематизувати знання учнів з теми «Іменник»; удосконалювати уміння знаходити іменники в реченні, в мовному потоці, визначати їх рід, число; розвивати аналітико синтетичні вміння учнів; виховувати інтерес ...

...знахідному та кличному відмінках однини іменники четвертої відміни мають закінчення я (після шиплячого а галчен я , голуб’ я , гус я , дит я , ім’ я , козен я , ...ям (після шиплячого ам ), а іменники із суфіксом ен мають паралельні форми на ен ем і ям галчен я м, гус я м; дит я м, ...

Давальний відмінок У давальному відмінку множини другої відміни іменники чол. та середн.

Місцевий відмінок У місцевому відмінку множини іменники чол. та середн.

Кличний відмінок У кличному відмінку множини іменники другої відміни мають форму, однакову з називним: брат ...« 1 2 3 4 5 6 ... 26 27 »