Нижче в таблиці подано буквені відмінкові суфікси та за­кінчення іменників IV відміни (лише тих, що приймають суфікс -ат-).

Нижче в таблиці подано буквені відмінкові закінчення іменників III відміни. Закінчення, шо трапляються як ви­нятки, взято в дужки.

Нижче в таблиці наведено буквені відмінкові закінчення іменників II відміни чоловічого роду. Через кому подаються різні закінчення в різних іменниках тієї самої групи, як, на­
приклад, у родовому відмінку однини: дуба, лісу —а, -у. Паралельні закінчення в тих самих іменниках подано через похилу риску, як, наприклад, у місцевому відмінку однини: на
коні, на коневі, на коню і / -еві / -ю.

Нижче в таблиці подано буквені відмінкові закінчення іменників І відміни. Якщо в різних іменниках тієї самої групи виступають різні закінчення, вони подаються через кому, як, наприклад, у кличному відмінку однини: доле, доню — -є, -ю. Закінчення, що трапляються як винятки, взято в дужки, як, наприклад, у родовому відмінку множини: суддів — (-ів). Знаком 0 показано нульове закінчення, як, наприклад, у родовому відмінку множини: весен, думок — 0.

Різниця між групами полягає в тому, що у вимові в закін­ченнях іменників твердої групи безпосередньо після основи виступають звуки и (це не стосується давального й місцевого відмінків однини, де може виступати тільки звук і) та о (зими, роки, зимою, роком), а в закінченнях іменників м'якої та міша­ної груп — відповідно і та є (пісні, межі, дні, кущі, піснею, межею, днем, дневі, кущем). У кличному відмінку і в закінчен­нях іменників твердої групи може виступати є (командире, студенте).

Іменники І та II відмін залежно від того, які голосні під час відмінювання з'являються в них безпосередньо після ос­нови, та від позначення їх на письмі, поділяються на три гру­пи: тверду, мішану і м'яку (іменники III та IV відмін на групи не поділяються).

За тим, як вони змінюються, іменники поділяються на чотири відміни. Проте до жодної відміни не належать іменни­ки, які вживаються тільки в множині (двері, Чернівці), які змінюються, як прикметники (вартовий, учительська), і які не змінюються (шосе, кенгуру).

називний — хто? що? (весна, явір);

родовий — кого? чого? (весни, явора);

давальний — кому? чому? (весні, явору); 

знахідний — кого? що? (весну,явір);

орудний — ким? чим? (весною, явором);

місцевий — на  кому? на  чому? (на весні, на яворі);

кличний — хто? що? (весно, яворе).

Іменники мають два числа: однину й множину.

-  Іменники в однині можна співвіднести із займенниками він, вона, воно або поєднати із цей, ця, це: цей світ, ця громада,це листя, це коріння.

Рід має реальне значення тільки відносно назв осіб (робітник — робітниця) та якоюсь мірою — відносно назв тварин (баран — вівця). Що ж до назв неістот, то рід має лише грама­тичне значення.

Множина 1. У називному, знахідному та кличному відмінках множини іменники третьої відміни мають закінчення і в і ...

Презентація знайомить учнів з особливостями іменників в однині (означає один предмет) і множині (означає два і більше предметів); ...

Іменник як самостійна частина мови

Іменник

Мова. 3 клас. Іменники. Врятуй казковий персонаж. Тренажер.

2 клас. Українська мова. Вибірковий диктант (іменники). Смачного, Вінні!

Презентація розвиває вміння змінювати слова за зразком «один — багато»; закріплює навички ...синтаксичні зв'язки дієслів з іменниками; навчає вимовляти й писати слово жайворонок; вчить розуміти текст з одного прослуховування; виховує повагу до традицій українського народу.

Урок містить вправи для спостереження над мовним матеріалом, відмінювання іменників у множині, словниковий диктант

Ненаголошені Е, И в коренях іменників. Тренажер. Презентація тренажер допомагає закріпити знання і уміння учнів про ненаголошені в корені, ...

... Презентація допоможе поглиблювати знання учнів про прикметник, ознайомити з істотними ознаками прикметника (значення, питання), формувати уміння визначати число і рід прикметників за іменниками, знаходити в тексті прикметники антоніми.« 1 2 3 4 5 6 7 ... 26 27 »