Перший етап в історії українського правопису тривав від XI до XVI ст. Це, власне, був не український, а слов'янський правопис, започаткований творцями слов'янської ...

Сьогодні неозброєним оком можна помітити як державна мова зміцнює свої позиції в країні – нею говорять майже у всіх школах,телеканали і радіостанції також віддають перевагу українській. Згідно із зібраними даними,46% українців зі своїми найближчими родичами (батьки, бабусі і дідусі, рідні брати і сестри) розмовляють переважно або тільки українською мовою (зокрема, 32,4% розмовляють ...

Методика навчання української мови в початковій школі 1 4 Вашуленко ...

Ще до створення Київської держави українська мова опанувала великі просто­ри центрально східної Європи. Нею розмовляло населення Київської Русі. Звичайно, за цей тривалий час українська мова зазнавала різних сторонніх впливів.

...янською мовою, то старослов'янсько українським суржиком (зразок такої мови подав І. Котляревський в образі возного в п'єсі «Наталка Полтавка»)....прийнят­тя християнства, утверджувалася ше українська, або, як її тоді називали, руська, мова з усіма її граматичними й лексичними особливостями. Володимир Великий 983 р.

Українська мова, як і будь яка інша розвинена літературна мова, становить систему функціональних стилів. Функціональний стиль — це сукупність мовних засобів та ... У сучасній українській мові традиційно виділяють офіцій­но діловий, науковий, конфесійний, публіцистичний, худож­ній і розмовний стилі. Офіційно діловий стиль задовольняє потреби офі­...

Український алфавіт, як було вже сказано, сформувався на основі старослов'янського кири­личного письма. За свою більш ніж тисячолітню історію він ... У сучасному українському алфавіті 33 букви. Вони розта­шовані в такому порядку і мають такі назви: Aa (а) Іі 0) Тт (те) Бб бе) ...

Українська мова, як і будь яка інша розвинена літературна мова, становить систему функціональних стилів. Функціональний стиль — це сукупність мовних засобів та ... У сучасній українській мові традиційно виділяють офіцій­но діловий, науковий, конфесійний, публіцистичний, худож­ній і розмовний стилі. Офіційно діловий стиль задовольняє потреби офі­...

Я працюю вчителем української мови в Англії. Наразі ще займаюся усним і письмовим перекладом, перевіркою англійських текстів і подібним ремеслом....в місті Глостер, де є українська філія Спілки Українців у Великобританії, клуб “Дніпро”. З вами, я хочу поділитися історією української освіти у Великобританії та розвитком нашої ...

Коли постала відома українська держава Київська Русь, то вона об'єднувала переважно племена чи союзи племен, які вже говорили слов'янською мовою....яка б поширювала й утверджувала українську мову на всій території України. Україна близько 700 років була розчленована між різними державами, які всіляко викорінювали мову її автохтонного ...« 1 2 3 4 ... 38 39 »