У сучасному українському алфавіті розрізняються малі й великі букви. Великі букви вперше з'явилися в XVI ст. і зго­дом стали регулярно використовуватися в оформленні тексту та написанні власних назв. В оформленні тексту велика буква вживається на початку певних його частин.

З великої букви пишеться перше слово в реченні, а також (не обов'язково) перше слово кожного рядка у віршах:

Алфавіт (азбука, абетка) — сукупність усіх букв, уживаних у писемності якої-небудь мови й розміщених у певному порядку.        

Український алфавіт, як було вже сказано, сформувався на основі старослов'янського кири­личного письма. За свою більш ніж тисячолітню історію він

зазнав чималих змін. Форма букв, близька до сучасної, почала встановлюватися в XVII ст. Сучасний склад букв остаточно закріпився на початку XX ст.

Написання букви r у цих словах перевіряється за допомогою таких форм: легенько, волога, ніготь, кіготь, дьоготь. Також оглушується звук д у слові ...незалежно від вимови пишеться тільки буква з: розпорядження, розсипка, розцінка, розсада, розсіл, безпека, безсистемний, безшовний. Префікс з теж може зазнавати різних асиміляційних змін і так само ...

Согласные звуки, особенности их произношения Звуковое значение букв Щ, ДЖ, ДЗ В украинском языке буква щ всегда обозначает два звука [шч] . Прочитайте вслух слова щирий [шчырый] щось [шчось] щока [шчока] щедрий [шчедрый] щипати [шчыэпатыэ] щит [...щовечора [шчовечора] щука [шчука] Сочетание букв дж, дз в составе одного слога обозначает один звук [дж] и [дз] . Необходимо следить за слитным произношениям этих звуков.

...я, її, моєю кожна з букв я, ї, є, ю позна­чає цілий склад (поєднання приголосного й відповідно з го­лосними а, і, є, у)....пись­мо, додали до нього букви на позначення голосних звуків. Для цього вони пристосували й деякі фінікійські знаки. Наприк­лад, у фінікійській мові знак позначав гортанний ...

...закономірної в старослов'янській мові букви "fe; ужито букву и (українське і): нимая, симя, исцили, видома, пла мениє (тобто пломеніє), вь в'кри (замість вь віір'...

Тоді було розмежо­вано значення букв г і г, запроваджено буквосполучення дж і дз для позначення відповідних українських звуків, узаконено вживання букви й.

В основах за гал ь н их іншомовних назв після Дев'яти букв д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р («де ти з'їси цю чашу ) перед наступним приголосним, крім й, ... В основах за гал ь н их іншомовних назв після Дев'яти букв д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р («де ти з'їси цю чашу ) перед наступним приголосним, крім й, виступає фонема и і пишеться буква и: директор, стиль, позиція, система, цирк, чинара, шифер, режим, територія. Проте після префікса, якщо він навіть закінчується на одну з ...

...азбука отличается от русской несколькими буквами, а также правилами чтения некоторых из них. Так, в украинском языке нет букв ъ, ё, ы, э , зато есть буквы, ...

Букви дописуються до цифр тільки на позначення поряд­кових числівників: 7 й, 9 ї, 10 ю, 11 го, 12 му, 70 ... Якщо закінчення числівника позначається однією буквою, то до цифри дописується тільки закінчення (від основи букви не відриваються): перша — 1 а, друга — 2 а, третя — 3 я, ...

Російська буква и у власних назвах передається звичайно через і: Ігнатьєв, Пушкін, Нікітін, Гагарін, Мілютін, Кірсанов; Білібіно, Вітебськ, Ольгіно. Але російську букву и передаємо через и: а) ...

У південнослов'янських власних назвах (болгарська, маке­донська, сербська, хорватська, словенська мови) буква и (ла­тиницею — і) передається через и: Величков, Єлин Пелин, Фи липов, Миладинов, Прличев, Скерлич, Давичо, Гундулич, Зрин ський, Селишкар, ...назвах (польська, чеська, словацька мови) буква у (латиницею) передається через и: Брандис, Пшибось, Виспянський, Тил, Мисливечек, Шафарик. Буква і в західнослов'янських власних назвах передається: а) ...« 1 2 3 4 5 ... 10 11 »