...тонке розрізнення між "офіційною" та "державною" мовами) до рядового українця, чи то пак представника народу України. Тож не дивно, беручи до уваги кардинальне політичне значення мовного ...мову, навіть знайдете її на державних паперах, але вона фактично здала позиції англійській. А про прекрасних англомовних поетів, прозаїків і драматургів, що вийшли з того краю, ...

...появи платежів і внесків до державної казни для фінансового забезпечення виконання державою її функцій. Основою всієї господарчо фінансової діяльності підприємства є отримання прибутку.

...потреби офі­ційного спілкування в державному, громадському, економіч­ному та політичному житті. Цим стилем пишуться закони, укази, статути, розпорядження, ухвали, протоколи, звіти; ве­деться ділове листування....Україною в зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року, продовжуючи тисячолітню традицію державотворен­ ня в Україні, виходячи з права на самовизначення, передбаченого ...

...народу за поновлення та захисту державності. Хоча станом на 1917 рік українці складали меншість населення Києва (близько 16,4%), українська інтелігенція розглядала Київ як центр українського ...військових властей, Павло Скоропадський вчинив державний переворот і усунув УЦР від влади, від цього моменту і до 14 грудня 1918 року Київ стає центром Української Держави.

...стати національним, а згодом і державним гімном українського народу. Поширення цього вірша серед українофільських гуртків, щойно об’єднаних у Громаду сталося миттєво....1865 вперше почав використовуватись як державний гімн у 1917 році. У 1917 1920 "Ще не вмерла Україна" як єдиний державний гімн законодавче не був затверджений, використовувалися ...

...великої літери пишуться назви найвищих державних посад України та міжнародних посад: Генер а льний секрет а р ООН, Презид е нт Укра ї ни, Голов а ...ї ни , а також найвищих державних посад інших країн згідно з вимогами дипломатичного протоколу (під час візитів до України тощо): Презид е нт Спол у чених ...

...в усіх цехах згідно з державними нормативами... З великої букви пишеться перше слово цитати, якщо її оформлено як пряму мову: / не пом 'яне батько з сином, ...Україна; д) у назвах найвищих державних установ України та міжна­родних організацій: Верховна Рада України, Кабінет Мі­ністрів України, Конституційний Суд України, Верхов­ний Суд України, ...

...потреби офі­ційного спілкування в державному, громадському, економіч­ному та політичному житті. Цим стилем пишуться закони, укази, статути, розпорядження, ухвали, протоколи, звіти; ве­деться ділове листування....Україною в зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року, продовжуючи тисячолітню традицію державотворен­ ня в Україні, виходячи з права на самовизначення, передбаченого ...

Розпорядчі документи Вказівка — це розпорядчий документ керівників єди­ноначальних органів державного управління переваж­но інформаційно методичного характеру, пов’язаний із виконанням наказів, інструкцій та інших актів ви­щих органів управління....міністерства, якому підпорядкована устано­ва (державна). 2. Повна назва установи. 3. Назва документа. 4. Номер. 5. Дата видання. 6. Місце видання. 7.

Розпорядчі документи Розпорядження — це документ, який видається посадо­вими особами, державними органами, установами, під­приємствами в межах їх компетенції й має обов’язкову юридичну силу щодо громадян (працівників) та під­леглих ... СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 12 03.05.2009 р. м. Суми Про вдосконалення системи мовної підгоовки студентів та співробітників.« 1 2 3 4 ... 7 8 »