Сьогодні неозброєним оком можна помітити як державна мова зміцнює свої позиції в країні – нею говорять майже у всіх школах,телеканали і радіостанції також віддають перевагу українській.... Найдружнішим же простором до державної мови стала освітня галузь. Майже в 92% шкіл уроки ведуть українською, нею виховують і 95% дошкільнят у дитсадках.

Складноскорочені слова (абревіатури), утворені з початкових букв або звуків, незалежно від написання словосполучен­ня пишуться великими буквами (крапки між ними не став­ляться): Міністерство внутрішніх справ — МВС, житлово ек сплуатаційна контора — ЖЕК, державна автоінспекція — ДАІ, мале підприємство — МІГ, виробниче об'єднання — ВО, Україн­ська республіканська партія — УРП. Великими буквами пишуться також складноскорочені слова, ...пишуться з малої букви: районна державна адмініс...

...і майже не залежало від державного чи релігійного життя суспільства. Саме в народному мовленні виникли ті специфічні фонетичні, граматичні, лексичні риси, які згодом стали характерними особливостями ...являли собою територіальні, політичні союзи державного типу. Повного й остаточного злиття колишніх союзів у так звану давньоруську народність не сталося, спільної давньоруської народнорозмовної мови ніколи не ...

Організація й здійснення управлінської діяльності державними та іншими органами, посадовими особами, керівним персоналом будь якої організації, установи та їх підрозділами неможливе без належної організації ро­боти ... Організація й здійснення управлінської діяльності державними та іншими органами, посадовими особами, керівним персоналом будь якої організації, установи та їх підрозділами неможливе без належної організації ро­боти ...

У центрі — зображення малого Державного Герба України, над яким по колу написано «Президент України». Під зображенням малого Державного Герба України — стилізоване зображення відзнаки Президента України «...

Адреса Київської міської державної адміністрації та Київської міської ради: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36 Київ — столиця України, одне з найбільших і найстаріших міст ... м) Питаннями екології Києва займається Державне Управління охорони навколишнього природного середовища у м. Києві, яке з 2006 року очолює Прогнімак Олександр Володимирович.

...складанням частини й повного слова: державна адміністрація — держадміністрація, сільська рада — сільрада, педагогічний університет — педуніверситет, Державний комітет зв 'язку — Держкомзв 'язку, культурно просвіт ній — культпросвітній, санітарно епідеміологічний —...

Літературна мова — це мова державних, громадських, політичних установ, організацій, навчальних закладів, науки, художньої літератури, ділового спілкування, театру, кіно, преси, телебачення. В Україні державною є українська мова.

Запис про стягнення державного мита чи гербового збору. 2. Номер, під яким зареєстровано генеральне дору­чення. ДОРУЧЕННЯ Я, Гостищев Віктор Феліксович, слюсар інструментальник цеху № ...інтересів ЗАО «Інтербуд» в усіх державних, кооперативних і громадських установах з усіх пи­тань, пов’язаних із перевезеннями товарно матеріальних цін­ностей ЗАО «Інтербуд» по території ...

...умовний спосіб, дієприкметниковий зворот; районна державна адміністрація, державний секретар, капітан першого рангу, над­звичайний і повноважний посол; Чорне море, Донецький кряж, Волинська область.« 1 2 3 4 5 ... 7 8 »