Були й інші державні чи напівдержавні утворення на території України: пригадаймо союз сло­в'янських племен, очолюваний князем Божем (середина IV ст.

...освіти і науки України Донецький державний університет ДОВІДКА № 67 28.12.2002 р. м. Донецьк Семенов Сергій Ігоревич є студентом III курсу філологічного факультету відділення «Українська ...

...школи всту­пив до Харківського державного університету на філологіч­ний факультет, відділення «Українська мова та література». У 1995 році закінчив повний курс згаданого університету за спеціальністю «...

...відбувався й відбувається із залученням державних чинників. Після здобуття Україною незалежності Центральна Рада 17 січня 1918 р. видала «Головні правила українського право­пису», які, проте, не ...

...в приймальну ко­місію Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди. Директор школи (підпис) І.П.Аксьонов (печатка) Класний керівник (підпис) К. П.

Нею пишуть державні документи, літописи, про­повіді, твори (найдавніші пам'ятки, писані живою, україн­ською мовою, з'являються лише в XVI ст.

...н; б) іменники, що означають державні посади, військові, наукові звання: генер а л лейтен а нт, контр адмір а л, прем’ є р мін і стр, ...

...відроджувалася й сьогодні сягає найбільших державних висот.

...пристрій, будова (машини), лад, устрій (державний) уступка – поступка устя (ріки) – гирло (ріки) утка – качка утренній – ранковий утречком – зранку утрєнік (дитячий) – ранок (дитячий) утюг – праска ухожена дитина – ...

...оголошувалася мовою «міжнаціонального спілкування» (читай державною), на інших ж чекала доля провінційних або, якщо хочете, місцевих мов. Тривале застосування заборонних заходів відносно української мови й культури ...« 1 2 ... 5 6 7 8 »