3 клас. Мова. Ненаголошені голосні в коренях слів. Тренажер. Зберемо врожай.

3 клас. Мова. Ненаголошені голосні в коренях слів, що не перевіряються наголосом. Тренажер. Граємось із сніговичками.

3 клас. Мова. Уроки Мудрої сови. Дзвінкі і глухі приголосні. Тренажер.

Презентація допоможе розвивати в учнів навички літературної вимови та грамотного написання слів із дзвінкими приголосними звуками в кінці слова і складу. Розвивати зв’язне мовлення учнів. Виховувати любов до живої природи, дбайливе ставлення до неї.

Мова. 3 клас. Дієслово. Подарунки для ялинки. Тренажер.

3 клас. Мова. Використання антонімів і синонімів у мовленні. (За О. Гісь «Планета міркувань»)

Презентація допомагає ознайомити учнів з правилом вживання апострофа після префіксів; формувати орфоепічні та орфографічні навички; розвивати мовлення; виховувати працелюбність, любов до природи.

Ненаголошені Е, И в коренях іменників. Тренажер. Презентація-тренажер допомагає закріпити знання і уміння учнів про ненаголошені в корені, розвивати уміння їх перевіряти, виховувати любов до мови.

Хлопчик-урожай. Ненаголошені Е, И в коренях дієслів. Тренажер. Презентація-тренажер допомагає розвивати уміння перевіряти голосні, вправляти у написанні слів з ненаголошеними в корені прикметників.

3 клас. Мова. У сніговому полоні. Вживання буквосполучення ЙО, ЬО. Тренажер.

...Європа” і в перекладі українською мовою — в "Дніпрі” (1991 р., № 10), у якій автор заявляє про те, що "малоросійська мова не тільки старша від так званої ...

...Закон Центральної Ради про державну мову. У ньому зокрема вказувалося: «Всякого роду написи, вивіски... повинні писа­тися державною українською мовою... Мовою в діловодстві має бути державна ...

...південь, є й прабатьківщиною індоєвропейської мови. «Різні міркування (прямих свідчень немає) дають змогу припускати, що найдавніша індоєвропейська мова формувалась у степових і лісостепових областях між Волгою ...

...навчали в цих школах не мови смердів, а старосло­в'янської (тодішньої болгарської), якою були написані бого­службові книги, привезені з Болгарії.... Родовиті учні опановували ту мову одні краще, інші — гірше, але вже між собою, щоб відрізнятися від простолюддя, спілкувалися якщо не чистою старослов'янською мовою, то ...

Як вважає більшість славістів, епіцентром поширення сло­в'янських мов була Україна. «Те, шо слов'янська прабатьків­щина була між Карпатами, Придніпров'ям (заходячи далеко на лівий берег Дніпра) і ...припускати, шо сучасна ук­раїнська мова, як автохтонна, найбільшою мірою і в найбільш чистому вигляді успадкувала ту мову, яка лягла в основу всіх слов'янських мов.

Мова в цілому — це неоднорідна си­стема: у ній поєднуються взаємозалежні елементи різного ха­рактеру, які утворюють підсистеми, що перебувають у ...стосунках (наприклад, слова як частини мови вхо­дять водночас і в лексичну, і в граматичну системи). За кількістю елементів системи бувають закриті (з точно визначеною кількістю ...

...Закон Центральної Ради про державну мову. У ньому зокрема вказувалося: «Всякого роду написи, вивіски... повинні писа­тися державною українською мовою... Мовою в діловодстві має бути державна ...

Для виділення прямої мови вживаються лапки або тире. 1. Коли пряма мова починається з абзацу, то перед початком її ставиться тире, а в кінці, ...

Але звуки людської мови відрізняються від суто фізичних (звуків музичних інструмен­тів, брязкоту металу, шуму вітру тощо) насамперед тим, що їх свідомо творить людина ...окремого органа для творення звуків мови — для цього в процесі еволюції пристосувалися органи дихання та органи приймання їжі. Органи мовлення поділяються на три поверхи: дихальний апарат, ...

Мова в цілому — це неоднорідна си­стема: у ній поєднуються взаємозалежні елементи різного ха­рактеру, які утворюють підсистеми, що перебувають у ...стосунках (наприклад, слова як частини мови вхо­дять водночас і в лексичну, і в граматичну системи). br />br /> За кількістю елементів системи бувають закриті (з точно ...« 1 2 3 4 ... 49 50 »