3 клас. Мова. Царство снігу і краси. Вживання буквосполучення ЙО, ЬО. Тренажер.

Презентація-тренажер допомагає розвивати уміння перевіряти голосні, вправляти у написанні слів з ненаголошеними в корені прикметників.

Презентація допоможе у формування та вміння в учнів писати і вимовляти слова, в яких відбувається чергування голосних у корені слова, знайомити з чергуванням приголосних звуків у коренях слів; розвивати вміння чергувати приголосні звуки в коренях слів, вміння аналізувати, узагальнювати, зіставляти; виховувати товариськість.

Мова. Правопис приставок З-, С-чудова презентація для дітей 3 класу.

Українська мова, як і будь яка інша розвинена літературна мова, становить систему функціональних стилів. Функціональний стиль — це сукупність мовних засобів та прийомів, ...

Фізичних зву­ків, які використовує мова, є безліч. У цьому легко перекона­тися, вимовивши по різному, наприклад, слово так — радісно або крізь зуби, протяжно або швидко, ...звуків, які чуємо від різних мовців, ми якимось чином зводимо до невеликої кількості звукотипів, упізнаємо їх і завдяки цьому сприймаємо слова, речення, а відтак і закодовану ...

...часи, співвідносні з виникненням латинської мови, або й раніше. У VI—VII ст. вона вже мала окреслено сучасні обриси, про що засвідчують сербська й хорватська мови.

Фонетика як система матеріаль­них засобів мови — це набір звуків, наголосів й інтонацій. Фонетику в цьому розумінні слід відрізняти від фонетики — науки про звуки мови, як відрізняємо сам предмет від ...

Українська мова, як і будь яка інша розвинена літературна мова, становить систему функціональних стилів. Функціональний стиль — це сукупність мовних засобів та прийомів, ...

Кононенко) Сучасна українська мова є багатовіковим надбанням українського народу. Вона створена зусиллями багатьох поколінь. «В мові наша стара й нова культура, ознака нашого національного ...

...Русь при­йшла тодішня болгарська мова, яка пізніше дістала назву «ста­рослов'янська», або «церковнослов'янська». Вона стала мовою богослужінь, богослужбових книг, мовою навчання, тобто на ...

Запозичення з німецької мови. Проникнення германізмів в українську мову почалося ще від­тоді, коли готи займали південь сучасної України понад Чор­ним морем (НІ—...

...єдиній державній, інакше кажучи офіційній, мові. Ця необхідність випливає із самої природи держави, з її суті й призначення. Адже держава, принаймні сучасна цивілі­зована, покликана не ... Як переконує світовий досвід, насамперед мова завжди лежала й лежить в основі духовного єднання людей у певну спільноту. «Найпримітивніші за своїм способом життя племена, яких могли ...

Синоніми до слова МОВЕЦЬ : мовлянин, носій мови.« 1 2 3 4 5 ... 49 50 »