Обставини характеризують дію, стан, рідше — ознаку, називаючи їхній спосіб, міру й ступінь, місце, час, причину, мету, умову.

Прикладка — різновид означення. Вона називає озна­ку предмета і водночас, будучи виражена іменником, дає йому нову назву.


Додаток — другорядний член речення, який відповідає на питання непрямих відмінків кого? чого? ком у? ч о м у? і т. д. Найчастіше він називає предмет, рідко — дію.

Речення, виражене неповнозначним словом (вигуком або часткою), яке виступає замінником цілого речення, назива­ють словом-реченням

У називному реченні називається предмет, але нічого не мовиться про дію.

Дія чи стан в односкладних безособових реченнях подаються як самодостатні, безвідносні до будь-якого діяча. Підмета, який би називав виконавця дії, у них немає й не може
бути. До безособових речень належать власне безособові й інфінітивні.    

Односкладні особові речення стосуються тільки осіб (або персоніфікованих предметів і явищ). У них головний член (присудок) завжди можна поєднати з особовими займенника­ми я, ти, ми, ви, він, вона, воно, вони. До односкладних особових речень належать означено-особові, неозначено-особові й Узагальнено-особові.

Односкладними є речення, у яких є лише один го­ловний член і другий не передбачається.

Підрядні речення мети вказують на обставину, заради якої відбувається чи не відбувається дія, що про неї повідомляєть­ся в головному реченні, і відповідають на питання обставин мети (навіщо? для чого? з якою метою?). До головного речення підрядні мети приєднуються за до­...

...кома між двома частинами складного речен­ня, з'єднаними одиничним сполучником (й), та або, чи (= або), якщо: а) обидві частини мають якесь спільне слово — член речення, внесення або видільні частки тільки, ...

Підрядні речення причини вказують на обставину, внаслідок якої відбувається чи не відбувається дія, що про неї повідом­ляється в головному реченні, і відповідають на питання обставин ...

Кома ставиться між відносно рівноправними частинами складного безсполучникового речення: Місяць на небі, зіроньки сяють, тихо по морю човен пливе (Нар. творчість). Небо про­різали вогняні стріли, ударив грім, на ...відносно рівноправними частинами складного безсполучникового речення, якщо ці ча­стини далекі за змістом або мають свої розділові знаки: Дощ давно вже перестав; хмари розійшлися; виплив ясний ...

Наприклад, у реченні Закони вод, вітрів, і хмар, і світла відкрились нам у ті далекі дні (В. Сосюра) однорідних членів чотири, а ком — ... Між двома однорідними членами речення кома не ставить­ся лиш у двох випадках: якщо вони з'єднані одиничним сполучником і (й), та (— і), та й, ...

Як відомо, кожне повне речення (тобто таке, яке здатне вживатись самостійно і при цьому має завершений зміст) обов’язково включає в себе підмет та присудок. Найкоротші повні речення в українській мові складаються всього ...

Виберіть складносурядне речення. A) Коли надав із дерев лист і люди збирали картоплю, повернувся додому Оксен (Г. Тютюнник) Б) Тихо мирно спала зграя ... Складносурядне, а решта речень ні. Там тоже ж є сполучник сурядності і вони всі складні.

Першим реченням може бути: 1. Подяка: Щиро дякуємо за… Дуже вдячні Вам за… Висловлюємо свою вдячність за… Дякуємо Вам за те, що ... Першим реченням може бути: 1. Подяка: Щиро дякуємо за… Дуже вдячні Вам за… Висловлюємо свою вдячність за… Дякуємо Вам за те, що ...

Доповнити речення словами так, щоб думка була завершена.

Головні та другорядні члени речення. Урок з учнями лісової школи.« 1 2 3 4 5 6 7 ... 28 29 »