Прийменник по в літературній мові вживається досить рідко.

Із знахідним відмінком він найчастіше вказує на мету або межу дії: піти по воду, загруз по кісточки, пальто по коліна, по цей день.У багатьох прислівниках, утворених від прикметників за допомогою суфіксів -о, -є, наголос з останнього складу пере­носиться на другий від кінця: близько, важко, вузько, гладко, глухо, гнучко, м'я'ко, низько, струнко, тонко, чітко, швидко, мовчазно, чарівно.

Тільки разом не пишеться тоді, коли прислівник без не не вживається: невдовзі, невідв язно, невпинно, невсипуче, неквапом, ненароком, неподалеку, несамовито, неспроста, нехотя, нещадно З більшістю прислівників не звичайно пишеться окремо: не так, не тут, не треба, не слід, не можна, не варто, не дуже, не цілком, не зовсім, не досить, не жаль, не вперше, не спросон­ня, не по-нашому, не по-товариському, не мимохідь, ...

Складні і складені прислівники виникли на основі:

а) складних прикметників: власноручний — власноручно, самостійний — самостійно, одностайний — одностайно;

...


Кілька прислівників виникло від займенників той, весц що, скільки, стільки.

Більшість із них утворилася внаслідок злиття приймен­ників із займенниками: потім, затим, занадто, притому; зо­всім, передусім; нащо, навіщо, нізащо, причому, почому; наскіль­ки, настільки. Два мають форму непрямих в...


Відчислівникових прислівників в українській мові не­багато.

Два з них двічі і тричі утворені без префіксів за допомогою суфікса -чі. Похідні від них — подвічі, потричі, удвічі, утричі.


Прийменник по в літературній мові вживається досить рідко.

Із знахідним відмінком він найчастіше вказує на мету або межу дії: піти по воду, загруз по кісточки, пальто по коліна, по цей день.


Частина прислівників утворилася від застиглих відмінко­вих форм іменників.

Ці прислівники співвідносні:

а) з називним відмінком іменників: жаль...Презентація розвиває вміння змінювати слова за зразком «один — багато»; закріплює навички розпізнавати дієслова за питаннями; вчить встановлювати синтаксичні зв'...

...ознайомити учнів зі складовими основи слова; формувати вміння визначати закінчення, основу, корінь слова; збагачувати словниковий запас; розвивати каліграфічні навички, мовне чуття, пам'ять; виховувати любов до ...

Підкажіть будь ласка слова як правильно розкладаються на склади в’янути [в|йа|ну]? до якого складу належить буква Й у слова йдучи [й|ду|чи]?

Слово "власні" це займенник чи ні? Якщо ні то яка частина мови?

ВІД ЯКОЇ МОВИ ПОХОДИТЬ СЛОВО УЗДРІТИ?

Презентація допоможе при вивченні теми "Будова слова" в 4 класі

Презентація спрямована на вивчення слів ввічливості та ситуацій, в яких ці слова треба використовувати.

Тренажер для закріплення слів, написання і вимову яких треба запам'ятати в 2 і 3 класах. Зверніть увагу!... тут викладено НЕ ВСІ словникові слова, визначені програмою для 3 класу!

Поясніть який корінь у словах вишня, вишенька,вишняк.Вітер, вітерець, вітрище.Земля,земелька,земельний.Білка,білочка,білченя, білчатко.

які морфеми у слові прикладка« 1 2 3 4 5 6 ... 49 50 »