Прислівник характеризує дію, стан або ознаку, названі Дієсловом, прикметником, іншим прислівником або, Рідко, іменником.

Наприклад, у реченні Одна в нас голова, хоч би ми як несли її високо (М. Рильський) прислівник високо характеризує дію несли, а прислівник як — ознаку дії ...Дієприслівники доконаного виду творяться від основи ін­фінітива дієслів доконаного виду за допомогою суфіксів -вши, -ши: сказа(ти) — сказавши, побачи(ти) — побачивши, роз­цвісти) — розцвівши, перемог(ти) — перемігши.

Дієприслівник — це незмінна форма дієслова, яка нази­ває другорядну дію порівняно з основною дією того самого предмета.

Безособова форма дієслова на -но, -то твориться від пасив­них дієприкметників шляхом заміни закінчення на суфікс -о: прочитаний — прочитано, виконаний — виконано, розглянутий — розглянуто. Ця форма — незмінювана. Вона, як і безособові діє­слова, вживається в ролі присудка в безособових реченнях. При ній підмета не буває, але є прямий додаток, виражений знахід­ним (чи родовим) відмінком без прийменника: школу зб...

Усі дієприкметники змінюються за відмінками, родами й числами, як прикметники твердої групи:

Активні дієприкметники доконаного виду творяться від основи інфінітива неперехідних дієслів доконаного виду за допомогою суфікса -л- та прикметникових закінчень: змар­ніти) — змарнілий, спочи(ти) — спочилий, опа(сти) — опалий. Причому суфікс -ну- в них випадає: засохну(ти) — засохлий, промокну(ти) — промоклий, змерзну(ти) — змерзлий.


Спеціальні форми наказового способу є лише для 2-ї особи однини (зроби) та 1-ї і 2-ї осіб множини (зробімо, зробіть).

Наказовий спосіб для 1-ї і 3-ї осіб однини та 3-ї особи множини твориться додаванням до дієслова в теперішньому часі або в майбутньому часі доконаного в...


Складна (синтетична) форма майбутнього часу (недокона-ного виду) утворюється додаванням особових форм дієслова (й)няти до неозначеної форми дієслова недоконаного виду (дієслово йняти збереглося лише у вислові я не йму віри, ти не ймеш віри і т. д.):

Щодо правил написання в українській транскрипції чужомовних (не слов’янських) прізвищ, то їх треба шукати в розділі «Правопис ...

У стародруці знайшов цікаву інформацію про те, що раніше комету називали "Волосожар". Чи відоме таке слово в сучасній українській мові?

По iнформатицi ребус. Слово "Форматування" э вiдгадкою.

У деяких онлайн тлумачних словниках слово "таль" вказано чоловічого роду. Але на всіх українських ресурсах воно застосовується ...

Прошу подати мені якнайбільше синонімів до слова "ум" в українській мові

Д чи Т Яке перевірне слово до ПРУДКИЙ

Тест "Спільнокореневі (споріднені) слова"

Завантажуй підручник Українська мова Художнє слово читання 4 клас за авторством Хорошковська О.Н.

Презентація шляхом практичних вправлянь навчить учнів розрізняти та добирати спільнокореневі слова, розвиває мовлення, збагачує словниковий запас учнів, виховує любов до ...

Це слово вживається досить часто (я вважаю неправомірно): https://www.google.com.ua/search?q=%22%D0%B2%D0%B7%...« 1 2 3 4 5 6 7 ... 49 50 »