"Українська мова" виданий в 2008 році під авторством Н.В. Бондаренко, А.В. Ярмолюк для восьмого класу видавництва "Освіта"

"Рідна мова" видана в 2008 році під авторством С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова для восьмого класу видавництва "Грамота"

"Українська мова" випущена в 2008 році під авторством О.В. Заболотний, В.В. Заболотний для восьмого класу видавництва "Генеза".

"Українська мова" виданий в 2008 році під авторством А.А. Ворон, В.А. Солопенко для восьмого класу видавництва "Освіта"

Підручник "Українська мова" випущений в 2016 році під авторством О.М. Данилевська для восьмого класу видавництва "Оріон"

"Рідна мова" видана в 2008 році під авторством М.І. Пентилюк, І.В. Гайдаєнко для восьмого класу видавництва "Освіта"

"Рідна мова" видана в 2008 році під авторством О.П .Глазова, Ю.Б. Кузнецов для восьмого класу видавництва "Зодіак-ЕКО"

"Рідна мова" надрукований в 2008 році під авторством О.В. Заболотний, В.В. Заболотний для восьмого класу видавництва "Генеза"

"Українська мова" надрукована в 2016 році під авторством С.О. Караман, О.М. Горошкіна для восьмого класу видавництва "Літера ЛТД"

"Українська мова" випущений в 2016 році під авторством М.І. Пентилюк, С.А. Омельчук для восьмого класу видавництва "Ранок"

Стан і статус української мови — тема, щодо якої готовий висловити свою думку чи не кожен мешканець країни, від президента Кучми (якому належить тонке розрізнення ...книжечку "Що або хто загрожує українській мові?" [ П. П. Толочко. Що або хто загрожує українській мові? Київ: "Оріяни", 1998. Далі при посиланнях на це видання, як ...

Стан і статус української мови — тема, щодо якої готовий висловити свою думку чи не кожен мешканець країни, від президента Кучми (якому належить тонке розрізнення ...книжечку "Що або хто загрожує українській мові?" [П. П. Толочко. Що або хто загрожує українській мові? Київ: "Оріяни", 1998. Далі при посиланнях на це видання, як ...

У системі сучасних мов світу (за різними джерелами, їх нараховують від 2,5 до 5 тисяч) українська мова займає своє визначене місце і має ...

...Українська мова. Підручник для 1 класу з навчанням польською мовою

Та, передусім, мови української. Незважаючи на те, що Україна вже котрий рік є незалежною державою та, здавалося б, не має жодних перешкод для ...досі не бажають ні розмовляти українською, ні навчати дітей мови своїх пращурів і користуватися нею в повсякденному житті. Таке небажання викликане глибоко вкоріненою думкою про деяку ...

...Янька цілком за правилами сучасної української мови: Яньчинь (а записав, зви­чайно, так, як тоді було прийнято). У написах з ХШ ст.... Багатий і переконливий матеріал про український харак­тер мови Київської Русі дають новгородські берестяні грамо ти XI—XV ст., яких виявлено й опубліковано понад 700.

...Індо Європа” і в перекладі українською мовою — в "Дніпрі” (1991 р., № 10), у якій автор заявляє про те, що "малоросійська мова не тільки старша від так ...санскриту, грецької, латинської та інших мов”. Подібні твердження часто трапляються і в статтях та монографіях сучасних авторів. Проте спроби відсунути період появи українців і української мови ...

...Закон Центральної Ради про державну мову. У ньому зокрема вказувалося: «Всякого роду написи, вивіски... повинні писа­тися державною українською мовою... Мовою в діловодстві має бути державна ...

...змогу припускати, що найдавніша індоєвропейська мова формувалась у степових і лісостепових областях між Волгою й Дунаєм», — підсумовує Ф. Філій висновки багатьох мовознавців. Так от, коли українську мову зіставляти з найдавнішими індоєвропейськими мовами, ...

...Закон Центральної Ради про державну мову. У ньому зокрема вказувалося: «Всякого роду написи, вивіски... повинні писа­тися державною українською мовою... Мовою в діловодстві має бути державна ...1 2 3 ... 31 32 »