"Українська мова (навчання російською мовою)" надрукована в 2016 році під авторством О.В. Заболотний, В.В. Заболотний для восьмого класу видавництва "Генеза"

"Українська мова" виданий в 2016 році під авторством І.П. Ющук для восьмого класу видавництва "Навчальна книга — Богдан".

"Українська мова" виданий в 2016 році під авторством С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова для восьмого класу видавництва "Грамота"

Підручник "Українська мова" випущений в 2016 році під авторством О.М. Авраменко, Т.В. Борисюк для восьмого класу видавництва "Грамота".

підручник "Українська мова" виданий в 2016 році під авторством О.П. Глазова для восьмого класу видавництва "Освіта".

"Українська мова" надрукована в 2016 році під авторством О.В. Заболотний, В.В. Заболотний для восьмого класу видавництва "Генеза".

Підручник Українська мова 6 класc Заболотний 2014

Мова навчання: російська
Новая программа
Автор: Заболотний О. В., Заболотний В. В
Видавництво: Генеза
Рік: 2014
Сторінок: 259
Формат: PDF

...шадки ятвягів і досі говорять українською мовою, і їхній діа­лект ближчий до наддніпрянської говірки, ніж, скажімо, чер­нігівський. Ще раніше русичами були завойовані інші ли­...зафіксовано зокрема й у «Словарі української мови» Б. Грінченка). Тож білоруська мова щодо граматики й лекси­ки надзвичайно близька до української.

...що засвідчують сербська й хорватська мови. Ще до створення Київської держави українська мова опанувала великі просто­ри центрально східної Європи. Нею розмовляло населення Київської Русі.

Коли постала відома українська держава Київська Русь, то вона об'єднувала переважно племена чи союзи племен, які вже говорили слов'янською мовою....яка б поширювала й утверджувала українську мову на всій території України. Україна близько 700 років була розчленована між різними державами, які всіляко викорінювали мову її автохтонного ...

Українська мова, як і будь яка інша розвинена літературна мова, становить систему функціональних стилів. Функціональний стиль — це сукупність мовних засобів та прийомів, вибір яких зумовлюється ...характером і І метою висловлювання, а також обставинами, у яких воно відбувається. У сучасній українській мові традиційно виділяють офіцій­но діловий, ...

...сестри) розмовляють переважно або тільки українською мовою (зокрема, 32,4% розмовляють тільки українською мовою). Про це свідчать дані опитування КМІС станом на березень 2019 року.... 15,8% розмовляють тільки російською мовою). Ще 24,9% українців у рівній мірі розмовляють українською і російською мовами. Найдружнішим же простором до державної мови стала освітня ...

Методика навчання української мови в початковій школі 1 4 Вашуленко М.С

Українська мова, як і будь яка інша розвинена літературна мова, становить систему функціональних стилів. Функціональний стиль — це сукупність мовних засобів та прийомів, вибір яких зумовлюється ...характером і І метою висловлювання, а також обставинами, у яких воно відбувається. У сучасній українській мові традиційно виділяють офіцій­но діловий, ...

...та мертва старосло­в'янська мови. Нині українською мовою в Україні й поза її межами розмовляють близько 45 млн. осіб. За кількістю тих, хто розмовляє нею, ...

Я працюю вчителем української мови в Англії. Наразі ще займаюся усним і письмовим перекладом, перевіркою англійських текстів і подібним ремеслом....років я спостерігала у багатьох українських родинах виростають діти, які в кращому випадку розуміють нашу мову, але, на жаль, вільно нею не спілкуються (я вже навіть ...

Українська мова ( післябукварна частина) є логічним продовженням навчального змісту "букваря" і спрямована на закріплення орфограм, вивченних у букварний період....посильним орфографічним навантаженням, творчі завдання, мовні та мовленнєві ігри. Навчальний зміст "Української мови" поданий на основі інтеграції з навчальним змістом уроків читання, а також з риторикою, ...« 1 2 3 4 ... 31 32 »