Перше слово залізо непохідне, і його значення в українській мові нічим не мотивується. Основним засобом морфологічного способу словотворення є афікси....до коре­ня козак звук кореня к і звук суфікса с нерозривно зливають­ся в один звук ц: козацтво. Слова можуть утворюватися: а) додаванням префіксів: їхати — ...

...протоколювати, інструктувати, ігнорувати, маскувати, коментувати і баг. ін. *) У таких словах, як ужива́ти, забива́ти, налива́ти…, и до кореня. в) сивува́тий (сивува́тість), рудува́тий, винува́тий, забу́дькуватий, глеюва́тий і т. ін.

Вони завжди пов'язані з коренем і уточнюють, видозмінюють його значен­ня та виконують різну допоміжну роль в оформленні слів. Залежно від ролі й значення афікси ... Наприклад, додаючи до кореня сад різні словотвірні афікси, ми творимо нові слова з новим лексичним значен­ням: садити (назва дії), садівник (назва людини), садівництво (...

...я не покину своєї матері (І. Нечуй Левицький). Нема що казати, бо в чужій хаті й тріска б'є (Л. Мартович)....на своєму, боротися з вітряками, і в головах не класти, потурати серцеві, дякувати Богові, клювати носом, вкритися іржею, іти прахом, перекидатися словом; в) поєднання дієслова з ...

...утворених від людських імен, які в українській мові пишуться через і: Леонідово. 3) У коренях географічних назв, якщо ці корені спільні для української та російської ...Петропавлівка. в) Географічні назви, що складаються з іншомовних елементів – повнозначних слів, а також похідні від них ...

...яні́ти, сп’яні́лий, розм’якши́ти і т. ін. Примітка 1 . У живій вимові замість зв’яза́ти, розв’яза́ти, підв’яза́ти ...под. вивідних слів від в’яза́ти звичайно чути з’язати, роз’яза́ти (= зйаза́ти, розйаза́ти) і т. ін. Примітка 2 .

...бо в і тру; м і тел, бо мітл а ; справедл и вий, бо пр а вда; хл о пець, бо хл о ...3. а) И пишеться в ряді слів у групах ри , ли між приголосними у відкритих складах: брин і ти, грим і ти, дриж ...

Суфікси зменшено пестливих слів ечок [ єчок], ечк(а) [ єчк(а)], ечк(о) [ єчк(о)] не слід змішувати із суфіксами ичок, ичк(а) : останні бувають ...ст; модерн і зм, плюрал і зм , але в утвореннях від власне українських коренів пишемо ист, изм боротьб и ст, побутов и зм, речов и зм ...

Мова збагачується не лише завдяки розвиткові багатознач­ності слів і постійному творенню нових лексем, а й за рахунок запозичень. Запозичення полягає в засвоєнні слів однієї мови іншою....marketing, що дослівно означає «торгівля» і вжи­вається в нашій мові як маркетинг, складається з кореня mark (одне зі значень — «тавро», «фабрична марка»), суфікса et (market ...

...м’який або шиплячий приголосний і в яких наголос падає переважно на основу слова: березн е вий, груш е вий, овоч е вий, ситц е вий....їв): Васил е ва – Васил і в, м а йстрова – м а йстрів, Олекс і єва – Олекс і їв. УВАТ(ИЙ) [ ЮВАТ(ИЙ)], ОВАТ(ИЙ), ОВИТ(...« 1 2 3 4 »