Однина 1. У називному, знахідному та кличному відмінках однини іменники четвертої відміни мають закінчення я (після шиплячого а ...

Відмінювання іменників, що мають тільки форму множини 1.

І відміна: іменники переважно жін. й деякі іменники чол. роду, а також спільного роду із закінченнями а, я в називному відмінку однини: ... IV відміна : іменники середн. роду: а) з закінченнями а, я , що приймають перед більшістю відмінкових закінчень суфікси ат, ят: гус я (...

Збереження окремого типу відмінювання (IV відміна) іменників середнього роду, напр.: теля, курча, ім'я (пор. родовий відмінок теляти, курчати, ...2. Збереження давніх закінчень о/о, ею іменників (І відміна) у формі орудного відмінка однини, напр.: рукою, петлею, душею (пор.