В авто чи в авті

9418 Розмовляй правильно
Если бы несколько лет назад мы услышали такие высказывания: "він сидить у пальті", или "грає на піаніні", "два кіла яблук", вы знаете, какая была бы на это реакция. Но время идет и все меняется. Над формированием языка работают много языковедов, но есть такие нормы, к которым привыкнуть трудно. Мы знали, что слова иноязычного происхождения среднего рода не склоняются, теперь надо запомнить, что наиболее часто употребляемые слова иноязычного происхождения, которые заканчиваются на "-о" (авто, метро, кіно) в украинском языке надо склонять, как существительные среднего рода.Якби кілька років тому ми почули такі вислови: "він сидить у пальті", або "грає на піаніні", "два кіла яблук", ви знаєте, яка була б на це реакція. Але час іде і все змінюється. Над формуванням мови працюють багато мовознавців, але є такі норми, до яких звикнути важко. Ми знали, що слова іншомовного походження середнього роду не відмінюються, тепер треба запам'ятати, що найуживаніші слова іншомовного походження, які закінчуються на "-о" (авто, метро, кіно) в українській мові треба відмінювати, як іменники середнього роду.


урок, мова, Анатолий Васянович, відео

Близьки матеріали