Не бійтесь заглядати у словник..

02.10.2023 в 22:00 Вчитель учню 2867
Мова - це засіб спілкування людей; здатність говорити, писати, словесно висловлювати думки; висловлена думка, стиль викладу.
Про характер вимови звуків, звучання мови:
Благозвучна, голосна, гортанна, груба, гучна, дзвінка, красива, легка, мелодійна, музикальна, музична, м'яка, охрипла, плавна, повільна, приємна, різка, солодкозвучна, тиха, швидка, шумна
І він хвилюється. С о л о д к о з в у ч н а мова, скорившись розміру віршованих дворядь, розколихалася, мов повна брость садова, коли надходить час плодам її спадать (М. Бажан).

Про лаконічну або багатослівну мову:
багатослівна, коротка, лаконічна, лапідарна, скупа.

Можна багато писати про художню принадність ( ...) , про л а к о н і ч н у й т о ч -н у, м а л ь о в н и ч у й м у з и к а л ь н у мову письменника (Л. Новиченко).

Про просту, правильну мову:
бездоганна, вчена, доступна, жива, звичайна, зразкова, зрозуміла, легка, людська, народна, натуральна, невимушена, незатійлива, неламана, побутова, повсякденна, природна, проста, розмовна, точна, чиста, чітка, щоденна, ясна.
Только пользователи сайта могут остовлять комментарии