За постановою РНК УСРР з 23 липня 1925 року організована при НЕО Державна Комісія для впорядкування українського правопису виробила проєкт українського правоnucy, що в його основу, згідно з тою ж постановою РНК, взято "Найголовніші правила українського правопису", прийняті Всеукраїнською Академією Наук 17.V 1919 p., 12.VII та 29.XI 1920 p., затверджені Народнім Комісаром Освіти 1921 року. Проєкт правопису розглянула Всеукраїнська Правописна конференція з 26.V до 6.VI 1927 р. і, з її доручення, зредагувала його Президія Державної Комісії для впорядкування українського правопису. За доповіддю Наркомосу РНК постановою з 4 вересня 1928 року визнала, що зазначений державний правопис мусить набути загальнообов’язкової чинности. Отже, на підставі постанови РНК з 4 вересня 1928 р. (протокол засідання РНК ч. 43, п. 7) ухвалюю: Вищезазначений „Український Правопис" затвердити. Народній Комісар Освіти МИКОЛА СКРИПНИК Харків, 6 вересня 1928 p.


1 2 »