Редагування не потребує словосполучення

3702
А початкуючі поети Б дозрівші яблука В цілюща рослина Г стомившийся за день


В)цілюща рослина

Початкуючі,дозрівші,стомившийся - вони не є правильними, тому що суфікси -ш- та -вш- в українській мові для творення дієприкметників не використовують.
Тільки користувачи можуть відповідати.