Синтаксис (грец. syntaxis «складання») — це сукупність правил і схем творення словосполучень, речень і тексту як словесних моделей певних фрагментів дійсності чи внутріш­ніх станів людини. 
alena230900 Вірна відповідь - на руках у Саші.
pepper Я не мовознавець, але вважаю щи все залежіть від контексту.
pepper іван-да-мар'я