Синтаксис (грец. syntaxis «складання») — це сукупність правил і схем творення словосполучень, речень і тексту як словесних моделей певних фрагментів дійсності чи внутріш­ніх станів людини. 
artieshockeos Редагування
elenatsvikova Правильним буде написання Лейпцигський, тому що при утворенні прикметника від слова Лейпциг зміна приголосних не відбувається, як і в деяких інших словах іншомовного походження.
pepper калібрування