Синтаксис (грец. syntaxis «складання») — це сукупність правил і схем творення словосполучень, речень і тексту як словесних моделей певних фрагментів дійсності чи внутріш­ніх станів людини. 
0lgvalchuk Добрий день, як провідміняти чоловіче прізвище Хороших???
tylo61915 Більшість моїх друзів просила про це
silina Доброго дня а можна отримати біль детальну інформацію про Вашу школу. Дякую