Синтаксис (грец. syntaxis «складання») — це сукупність правил і схем творення словосполучень, речень і тексту як словесних моделей певних фрагментів дійсності чи внутріш­ніх станів людини. 
tetyanka_ua Обидва слова з великої літери
doroshenko0204 Зміна прізвища Бурлака при звертанні
pepper Решотці