Синтаксис (грец. syntaxis «складання») — це сукупність правил і схем творення словосполучень, речень і тексту як словесних моделей певних фрагментів дійсності чи внутріш­ніх станів людини. 
alenamuha02 Лейпцизький університет , а на російській мові буде Лейпцигский университет
alenamuha02 Мокрота є і в українській мові , тому можна , і мокротиння , і мокрота)
Tanja01 Н.в. двісті сорок три
Р.в. двохсот сорока трьох
Д.в. двомстам сорока трьом
З.в. двісті сорок три (трьох)
О.в. двомастами сорока трьома
М.в. двохстах сорока трьох