Морфологія  (від грец. morphe «форма», logos «вчення») — це система граматичних значень і матеріальних засобів виражен­ня їх для позначення в мові різних зв'язків між явищами дій­сності та найзагальніших властивостей буття. Морфологією також називається розділ граматики, який вивчає ці засоби. Морфологія включає в себе «Словотвір» і «Частини мови».
Головні та другорядні члени речення
Правопис відмінкових закінчень іменників у множині