Відмінювання прикметників

33568 Морфологія і Правопис
Прикметники мають дві групи відмінювання:

тверду — з основою на твердий приголосний у називному відмінку однини: білий, біла, біле; гарячий, гаряча, гаряче; народний, народна, народне; батьків, батькова, батькове;

м'яку — з основою на м'який н або й: синій, синя, синє;

ранній, рання, раннє; безкраїй, безкрая, безкрає.

До м'якої групи належать більшість прикметників:

а) на -дній, -тній: безодній, будній, городній, задній, іного- родній, обідній, передній, полудній, посередній, середній, спідній, сусідній (але: природний); братній, всесвітній, до­світній, достатній, житній, кутній, літній, майбутній, •'№'&( могутній, незабутній, новітній, освітній, передсвітній,  присутній, путній, самобутній, самодостатній, самотній (але: самітний), старосвітній, суботній, хатній;

б) на -жній, -шній: ближній, дорожній, заміжня, мужній, нижній, подовжній, подружній, порожній, справжній, ху­дожній; внутрішній, вчорашній, горішній, долішній, до-:я      машній, завтрашній, зовнішній, колишній, навколишній, нинішній, прийдешній, ранішній, сінешній, сьогоднішній, теперішній, торішній, тутешній;

в) інші: безкрайній, верхній, вечірній, давній, дальній, древній, крайній, осінній, останній, пізній, ранній, синій, сторонній, безкраїй, довгошиїй, довговіїй.

Слід розрізняти прикметники дружній (належний другові, сповнений почуття дружби: дружній погляд) і дружний (зв'яза­ний дружбою, злагоджений: дружний гурт).

Ознаки обох груп мають при відмінюванні прикметники на -лиций: блідолиций, довголиций, круглолиций і т. д.

Усі інші прикметники належать до твердої групи.

Прикметники змінюються за відмінками, родами (в од­нині) і числами. На відміну від іменників, закінчення в усіх прикметниках однотипні. Є лише деякі відмінності у вживанні и та і в закінченнях прикметників твердої і м'якої груп.

Нижче в таблиці подано буквені закінчення прикметників.

Паралельні закінчення в тих самих прикметниках подано че­рез похилу риску. Знаком 0 показано нульове закінчення.

Відмінки                                 Однина                                                     Множина

                            Чоловічий рід                                  Жіночий рід

                      Тверда         М'яка          Тверда             М'яка      Тверда             М'яка   

                      група             група               група          група               група            група

Н.

-ий, 0

-ій

Р.

-ОГО

-ОГО

-of

-ОЇ

-их

-іх

д.

-ому

-ому

-ій

-ій

-им

-ім

3.

Як у Н. чи Р.

Як у Н. чи Р.

0.

-им

-ім

-ою

-ою

-йми

-іми

м.

-ому/-ім

-ому/-ім

-ій

-ій

-их

-іхУ називному відмінку чоловічого роду нульове закінчення мають присвійні прикметники на зразок батьків, материн. Прик­метники в середньому роді мають такі самі закінчення, як і в чоловічому, тільки в називному й знахідному відмінках у твердій групі вони мають закінчення -є, а в м'якій —є: біле, синє.

Прикметники на -лиций здебільшого відмінюються, як прик­метники твердої групи. У них лише перед голосними заднюго ряду а, о, у кінцевий звук ц стає м'яким (як у займеннику цей).

Відмінки                             Однина                            Множина

                Чоловічий рід        Жіночий рід                 (безлиці) 

 

 

н.

-ций

-ця

ЦІ

р.

-цього

-цьої

-цих

д.

-цьому

-цій

-цим

3.

Як у Н. чи Р.

-цю

Як у Н. чи Р.

0.

-цим

-ЦЬОЮ

-цими

М.

-цьому / -цім

-цій

-цихЯкщо щось незрозуміло, постав запитання. Але спочатку зареєструйся

морфологія, Морфема, Прикметник, словотвір, слово, правопис

Схожі матеріали